Bảng thông báo công khai

 • crensie
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  i understand that..its not about this project

  • cách đây 10 năm
 • winarto2012
  winarto2012
  • cách đây 10 năm

  i mean i can provide all files in psd,ai, or eps during handover process, thank you

  • cách đây 10 năm
 • crensie
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  contact me in in s.ceip...marcel.renses

  • cách đây 10 năm
 • winarto2012
  winarto2012
  • cách đây 10 năm

  yes ofcourse

  • cách đây 10 năm
 • crensie
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  70 and 73 i ment

  • cách đây 10 năm
 • crensie
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  I want this design,can you provide all colours in psd..70,74?

  • cách đây 10 năm
 • winarto2012
  winarto2012
  • cách đây 10 năm

  Thanks for rating and feedback

  • cách đây 10 năm
 • crensie
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 10 năm

  not bad.play some with the blue,orange i show on the example website.

  • cách đây 10 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...