design a logo for a company called 'Mamma Pillows'

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 203

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for my drop shipping store. My store is called Mamma Pillows and I will be selling very large pillows for pregnant women.

I will need the logo to maybe include a pregnant woman or a silhouette of a pregnant woman with a pillow incorporated into the design. The design should be simple and elegant, using soft colours that convey warmth and comfort. Another option could be a design of a pregnant women sleeping on a pillow, this will represent the main use of the product. The font used for the text should be easy to read, and complement the overall design. The logo should be easily recognizable and memorable.

Essentials:
1) mamma pillows
2) pregnant woman and pillow
3) easy to read text
4) warm and comforting colours

try to be creative as possible, I will award the winner asap as I need this logo asap

thanks.

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!