Chonos Avatar

Các bài tham dự của Chonos

Cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN

 1. Á quân
  số bài thi 88
  Bài tham dự #88 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 87
  Bài tham dự #87 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 84
  Bài tham dự #84 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 83
  Bài tham dự #83 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for a law firm using the letters KBN
  Bị từ chối
  1 Thích