Design a Logo for a multi-cultural association named F.F.I

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $40
 • Các bài thi đã nhận: 3
 • Người thắng cuộc: mratnakar

Tóm tắt cuộc thi

You must design the most beautiful logo for an association F.F.I, this association based on Canada and Quebec (Province of canada) will create links between people.
My logo (see in attachment) is like an Earth. The earth has to look like : Qc (letters). It must have 2 colors (Red and blue) Red must suggest the canadian flag (Be creative) and Blue must suggest the Quebec flag. I put in attachment the flag of each.
On the Earth, there are letters F.F.I, but they must seems like a Flag in the wind. Be creative for this part and find a way to put colors evocating multi-culturalism.

I would like a 3D effects.

Good luck. I will be there to respond to your questions.

I like artistic and professional styles. You can make changes but be sure it is for the best !
I want a professional look.
At the end, I would like to get a .psd file (photoshop File)

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #39

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #38 in this design I desingn c hope you like it

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #36 hope you like it

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #35 hope you like it

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #34 hope you like it

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  whats is maens by "Qc (letters)"

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  this is my 21 entry for you hope you like it #33

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #32 #31

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  this design desingn by idea of your atattachment, 3 EXAMPLE #28

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  this design desingn by idea of your atattachment, 3 EXAMPLE #27

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  this design desingn by idea of your atattachment, 3 EXAMPLE

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #26 hope you like it this is my new design in diffrent style

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #25 in this have texture and 3D also

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #24 in 3D and digital style

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #23 digital style

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #22 in 3D and digital style

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #21 my entry in 3D design

  • cách đây 2 năm
 • polydesign13
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  Yes Thanks for your proposals !

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #19 this is my 10th entry

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #18

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #17

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #16

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #13 #14 #15 is a logo which are chang in new

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #12

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #11

  • cách đây 2 năm
 • burhansaif043
  burhansaif043
  • cách đây 2 năm

  #6

  • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!