Design a Logo for a Watchmaker -- 2

  • Tình trạng: Pending
  • Giải thưởng: $80
  • Các bài thi đã nhận: 28

Tóm tắt cuộc thi

We are looking for a logo design for a watchmaker. The logo should be sophisticated, but also have a bit of panache. The name of the company is: Things That Tick.

Các kĩ năng yêu cầu

Bảng thông báo công khai

  • Watfa3D
    Watfa3D
    • cách đây 3 năm

    http://s18.postimg.org/dcpm7d4mh/ttt03.jpg

    • cách đây 3 năm
  • BDamian
    BDamian
    • cách đây 3 năm

    ✎ Please check:

    ☛ #30

    Thank you ! ツ

    • cách đây 3 năm
  • minoov
    minoov
    • cách đây 3 năm

    Please check #16 #17 #18

    • cách đây 3 năm
  • mhldesign
    mhldesign
    • cách đây 3 năm

    SURE SIR WORKING ON IT

    • cách đây 3 năm
  • cgelbard
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    If anyone is concerned that this contest is not guaranteed - rest assured I have zero problem awarding the prize if someone produces a suitable design.

    • cách đây 3 năm
    1. spikes28
      spikes28
      • cách đây 3 năm

      can you please show us a sample what kind of logo you want

      • cách đây 3 năm
  • yankeedesign
    yankeedesign
    • cách đây 3 năm

    #6 please

    • cách đây 3 năm
  • aalhelaly11
    aalhelaly11
    • cách đây 3 năm

    Hi, you need to make the contest #guaranteed to receive good submission

    • cách đây 3 năm
    1. cgelbard
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Hi, thanks for your advice, I may create a new contest in the future that is guaranteed if this one does not produce a suitable design.

      • cách đây 3 năm
  • spikes28
    spikes28
    • cách đây 3 năm

    what kind of watch are you making?

    • cách đây 3 năm
    1. cgelbard
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Hi, thanks for your question, we are mainly a watch repair company

      • cách đây 3 năm
  • tengkushahril
    tengkushahril
    • cách đây 3 năm

    #guaranteed

    • cách đây 3 năm
  • spikes28
    spikes28
    • cách đây 3 năm

    #guaranteed

    • cách đây 3 năm
  • yankeedesign
    yankeedesign
    • cách đây 3 năm

    #guaranteed

    • cách đây 3 năm
    1. cgelbard
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Hi Yankeedesign - thanks very much for your submission but overall that's not quite the style we're looking for.

      • cách đây 3 năm
    2. yankeedesign
      yankeedesign
      • cách đây 3 năm

      thanx for the reply..i'll do my best tomorrowwith the God's will.

      • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!