Design a Logo for ADAPT UAV Challenge

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 37

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for an academic challenge we hope to host at work. The title will be the ADAPT UAV Challenge. Similar challenges include [login to view URL] and [login to view URL]

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • cristinna14
  cristinna14
  • cách đây 4 năm

  Any icon is not really original, not yours. A logo is actually the icon plus the company name. eg logo: cocacola is taken by many other large companies. ??????

  • cách đây 4 năm
 • gentijansaliu
  gentijansaliu
  • cách đây 4 năm

  #15 #16 #17 not orginale
  1. https://www.facebook.com/QcDropShop
  2. http://www.google.com/imgres?imgurl=https://fbexternal-a.akamaihd.net/safe_image.php%3Fd%3DAQArr3Euv30ghOq3%26url%3Dhttps%253A%252F%252Ffbcdn-profile-a.akamaihd.net%252Fhprofile-ak-snc4%252F373513_3971851270
  3. http://www.google.com/imgres?imgurl=http://www.ssxss.ru/image/4/154/154/47/0/148/148//uploads/images/stones/510cf70004848.jpg&imgrefurl=http://www.ssxss.ru/catalog/collections/&h=148&w=148&sz=9&tbnid=MRzxAEnSP8W3CM&tbnh=118&tbnw=118&zoom=1&usg=__TQwj2bvYXwKt56MaSkBb3dEF_Xs=
  4. http://www.dek-d.com/activities/shownews.php?id=39988
  5.http://www.google.com/imgres?imgurl=http://img.ruten.com.tw/board/z/i/zippo0309.252.jpg&imgrefurl=http://class.ruten.com.tw/user/index00.php?s=zippo0309&h=60&w=168&sz=8&tbnid=_ig9tRww0zkNlM&tbnh=48&tbnw=134&zoom=1&usg=__8GgeYs6nDJTQX2OAea3YKDW9vkw=

  • cách đây 4 năm
 • gentijansaliu
  gentijansaliu
  • cách đây 4 năm

  #15 #16 #17 aren't orginale
  https://www.freelancer.com/contest/Design-a-Logo-for-a-Courier-Company-33730-byentry-1645553.html

  • cách đây 4 năm
 • belou
  belou
  • cách đây 4 năm

  Hello, please check my #42 Thanks

  • cách đây 4 năm
 • AlexanderRublev
  AlexanderRublev
  • cách đây 4 năm

  Please check #41. Last one from me

  • cách đây 4 năm
 • AhmedAbdelhameed
  AhmedAbdelhameed
  • cách đây 4 năm

  check #21

  • cách đây 4 năm
 • AlexanderRublev
  AlexanderRublev
  • cách đây 4 năm

  timtkacz, please take a look on corrected #1(#13 now). my comments are attached to the entry...

  • cách đây 4 năm
 • timtkacz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  #7 is interesting put could the planes in the letters be UAVs?

  • cách đây 4 năm
 • timtkacz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  The plane in #1 looks like a prop plane. Could it be swapped for a UAV?

  • cách đây 4 năm
 • timtkacz
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 4 năm

  2 is interesting but the font is hard to read. Could you make it a little bigger?

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!