Design a logo for an event called Beats Bingo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $150
 • Các bài thi đã nhận: 807
 • Người chiến thắng: wmainur90

Tóm tắt cuộc thi

We have an upcoming event series called Beats Bingo. It is a music-themed bingo event that does not use balls, instead it uses a music playlist. We want the logo to best represent this.

Design a logo for an event called Beats Bingo
Theme: Music
Style: Modern
Color Scheme: Colorful

Ideal Skills and Experience:
- Strong graphic design skills
- Experience in designing logos for music events or related industries
- Ability to create modern and vibrant designs
- Familiarity with color theory and the use of vibrant colors
- Attention to detail and ability to create a visually appealing and balanced design
- Strong communication skills to understand client's vision and incorporate it into the logo design

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“A great designer, fast and quality work Wonderful eye for detail and good imagination”

Hình ảnh hồ sơ kevmunro, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!