Design a Logo for an IT Consulting and Training company

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $160
 • Các bài thi đã nhận: 92
 • Người chiến thắng: brokenheart5567

Tóm tắt cuộc thi

Company name: Razor Consulting

Razor Consulting provides consulting and training services for companies and individuals involved in IT automation, analytics and 'devops'.

Brief:
A professional look is important ie not some cartoonish type logo.
I've considered having the word "Razor" emphasized with a far smaller "Consulting" (or "consulting") immediately under it. Dark green for "Razor" and perhaps light green for "consulting".
A logo graphic in addition to the words might be nice however I have no idea what that might be. Something sharp? I'm not sure.

Essentially, the brief is wide open :)

You need to be willing to provide the original vector graphics files to allow the logo to be scaled later as required.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Terrific job and very amenable to requirements.”

Hình ảnh hồ sơ greenfields1, Australia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!