Design a Logo for an Online Application

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $54
 • Các bài thi đã nhận: 130
 • Người chiến thắng: jenniferbraggnl

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for a logo for a new Online Application called cogomo.

cogo means:
1.I collect, assemble, gather together, restrict or confine
2.I force, compel, urge, encourage.

The purpose of the online application is to bring together providers and consumers of professional services via an online auction/bid type site. I would like to have the logo/visual identity associated with; hub, connect, professionalism, and effective.

I am pretty open as to which colors to use.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #217, #218

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #213, #214

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #212

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #211

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #208, #210

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #206, #207

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please have a look #202

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #200, #201

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #194 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #193 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • Jademutter
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  HI everyone,
  A lot of nice logos received so far. I was wondering if those interested in competing still would submit the company name, cogomo, all in one colour and use the font style 'coustard'?

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #185, #186, #187

  • cách đây 3 năm
 • orinmachado
  orinmachado
  • cách đây 3 năm

  hi CH do let me know what do you think about #175

  • cách đây 3 năm
 • anisindex
  anisindex
  • cách đây 3 năm

  Please check #172. #173

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  please check entries #157, #158

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #156

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  #155 please

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please rate my last entry #154

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entries #151 ,#152, #153

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  #148

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #48

  • cách đây 3 năm
 • olja85
  olja85
  • cách đây 3 năm

  Please check new version...Thank you

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please have a look #115

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please rate #110

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  please rate #109

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please have a look #108

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  #107

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #106 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #105

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #104

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  Please have a look #103

  • cách đây 3 năm
 • Madevus
  Madevus
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #95 #96. Thanks.

  • cách đây 3 năm
 • amirkust2005
  amirkust2005
  • cách đây 3 năm

  Dear Check #92..

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #89 #30

  • cách đây 3 năm
 • Jademutter
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  What about logos where there is text only?

  • cách đây 3 năm
 • Jademutter
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 3 năm

  What about logos where the "Icon" is on the left side of the text instead of above?

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #71 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #68 thanks.

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #60 #61 #56 Thanks!

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #54

  • cách đây 3 năm
 • eteasif
  eteasif
  • cách đây 3 năm

  #53 please

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  #52

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #48 #43 #46

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  final design #42

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  #42

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #41

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  #40

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #34 #36 #35 Thanks!

  • cách đây 3 năm
 • srdas1989
  srdas1989
  • cách đây 3 năm

  #33

  • cách đây 3 năm
 • AlejandroRkn
  AlejandroRkn
  • cách đây 3 năm

  #32

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!