Design a Logo for BH Fabrication

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 14
 • Người chiến thắng: lubinlouis

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for my company BH Fabrication. We are a steel fabrication company located in Fresno, CA. We manufacture roll off containers, racks, trailers and pretty much anything else anyone wants fabricated. We would like a logo that looks good in print as well as on the internet. Our current logo is attached.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“lubinlouis is an amazing designer. We are extremely happy with our new logo. If we have any design needs in the future we will most definitely consider hiring lubinlouis again. Thanks lubinlouis for a great experience and a terrific design.”

Hình ảnh hồ sơ bellatordeus, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Pasacse077
  Pasacse077
  • 4 years ago

  pls feedback my entry and good result

  • 4 years ago
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • 4 years ago

  Dear bellatordeus Sir Its (((Lubinlouis 151..4 star ))))) Logo is Copy And Duplicate from Indian popular Tv Serial CID Please Visit --link
  http://www.google.com.bd/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DsujZFKRDIvytM&tbnid=3UTLrVv7vdDxwM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fapne.tv%2Fepisodes%2Fid%2F33%2FCID.html&ei=RWJKUrnkCcyWrgfKz4D4Bg&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNG1cSjSmP1-DNXL5GObSC1sCKfL3Q&ust=1380692844804253

  • 4 years ago
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • 4 years ago

  Dear bellatordeus Sir Its (((Lubinlouis 151..4 star ))))) Logo is Copy And Duplicate from American Govt Logo The American Eagle please check--- https://www.google.com.bd/search?hl=en&biw=1366&bih=664&site=imghp&tbm=isch&q=american%20eagle%20symbol&revid=1795788651&ei=H2BKUv2-AszNrQeTvICgAw&ved=0CAwQsiU

  and another Armanni--http://www.google.com.bd/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=uG0kY7MtPpsQuM&tbnid=b7XQRk2aDmP9CM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fphotobucket.com%2Fimages%2Farmani%2520logo%3Fpage%3D1&ei=dWFKUqGyIY2Krgf5xoC4DA&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNF-3L33Ylh2QPilLA6VnCkCB9kniA&ust=1380692540953219

  • 4 years ago
 • tfdlemon
  tfdlemon
  • 4 years ago

  please submit my entry

  • 4 years ago
 • vpkkahane
  vpkkahane
  • 4 years ago

  Hi,
  Please check #137 #138 #139

  • 4 years ago
 • polywar3d
  polywar3d
  • 4 years ago

  Please check #136

  • 4 years ago
 • mariuspantilica
  mariuspantilica
  • 4 years ago

  Please check #130

  • 4 years ago
 • Estudio3551
  Estudio3551
  • 4 years ago

  Check #114. Thanks

  • 4 years ago
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • 4 years ago

  Thank you bellatordeus sir for rateted

  • 4 years ago
 • ASV Collective
  ASV Collective
  • 4 years ago

  Added two variations, #53 and #54, let me know what you think. Thanks.

  • 4 years ago
 • asaadabbasi101
  asaadabbasi101
  • 4 years ago

  please rate #46

  • 4 years ago
 • darwinzky
  darwinzky
  • 4 years ago

  #16,17

  • 4 years ago
 • darwinzky
  darwinzky
  • 4 years ago

  #14 pls. containers, racks , trailers with steel text.

  • 4 years ago

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!