Design a Logo for BH Fabrication

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $100
 • Các bài thi đã nhận: 14
 • Người chiến thắng: lubinlouis

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for my company BH Fabrication. We are a steel fabrication company located in Fresno, CA. We manufacture roll off containers, racks, trailers and pretty much anything else anyone wants fabricated. We would like a logo that looks good in print as well as on the internet. Our current logo is attached.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“lubinlouis is an amazing designer. We are extremely happy with our new logo. If we have any design needs in the future we will most definitely consider hiring lubinlouis again. Thanks lubinlouis for a great experience and a terrific design.”

Hình ảnh hồ sơ bellatordeus, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • Pasacse077
  Pasacse077
  • cách đây 5 năm

  pls feedback my entry and good result

  • cách đây 5 năm
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • cách đây 5 năm

  Dear bellatordeus Sir Its (((Lubinlouis 151..4 star ))))) Logo is Copy And Duplicate from Indian popular Tv Serial CID Please Visit --link
  http://www.google.com.bd/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=DsujZFKRDIvytM&tbnid=3UTLrVv7vdDxwM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fapne.tv%2Fepisodes%2Fid%2F33%2FCID.html&ei=RWJKUrnkCcyWrgfKz4D4Bg&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNG1cSjSmP1-DNXL5GObSC1sCKfL3Q&ust=1380692844804253

  • cách đây 5 năm
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • cách đây 5 năm

  Dear bellatordeus Sir Its (((Lubinlouis 151..4 star ))))) Logo is Copy And Duplicate from American Govt Logo The American Eagle please check--- https://www.google.com.bd/search?hl=en&biw=1366&bih=664&site=imghp&tbm=isch&q=american%20eagle%20symbol&revid=1795788651&ei=H2BKUv2-AszNrQeTvICgAw&ved=0CAwQsiU

  and another Armanni--http://www.google.com.bd/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&docid=uG0kY7MtPpsQuM&tbnid=b7XQRk2aDmP9CM:&ved=0CAMQjhw&url=http%3A%2F%2Fphotobucket.com%2Fimages%2Farmani%2520logo%3Fpage%3D1&ei=dWFKUqGyIY2Krgf5xoC4DA&bvm=bv.53371865,d.bmk&psig=AFQjCNF-3L33Ylh2QPilLA6VnCkCB9kniA&ust=1380692540953219

  • cách đây 5 năm
 • tfdlemon
  tfdlemon
  • cách đây 5 năm

  please submit my entry

  • cách đây 5 năm
 • vpkkahane
  vpkkahane
  • cách đây 5 năm

  Hi,
  Please check #137 #138 #139

  • cách đây 5 năm
 • polywar3d
  polywar3d
  • cách đây 5 năm

  Please check #136

  • cách đây 5 năm
 • mariuspantilica
  mariuspantilica
  • cách đây 5 năm

  Please check #130

  • cách đây 5 năm
 • Estudio3551
  Estudio3551
  • cách đây 5 năm

  Check #114. Thanks

  • cách đây 5 năm
 • Pasacse077
  Pasacse077
  • cách đây 5 năm

  Thank you bellatordeus sir for rateted

  • cách đây 5 năm
 • ASV Collective
  ASV Collective
  • cách đây 5 năm

  Added two variations, #53 and #54, let me know what you think. Thanks.

  • cách đây 5 năm
 • asaadabbasi101
  asaadabbasi101
  • cách đây 5 năm

  please rate #46

  • cách đây 5 năm
 • darwinzky
  darwinzky
  • cách đây 5 năm

  #16,17

  • cách đây 5 năm
 • darwinzky
  darwinzky
  • cách đây 5 năm

  #14 pls. containers, racks , trailers with steel text.

  • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!