Design a Logo for Coffe Shop

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $10
 • Các bài thi đã nhận: 50
 • Người thắng cuộc: shanzaedesigns

Tóm tắt cuộc thi

- create a black and white logo for Coffee Shop under the name "THE BEST"
- word "THE BEST" must be mentioned in logo

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  the word COFFEE can be removed from #64 #65 #66 #67

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  the word COFFEE can be removed from #64 #65 #66 #67

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  the word COFFEE can be removed from #64 #65 #66 #67

  • cách đây 2 năm
 • Junaidy88
  Junaidy88
  • cách đây 2 năm

  Please Check Entry # 68, 69

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • sultansadiq
  sultansadiq
  • cách đây 2 năm

  please check #64 #65 #66 #67 and give feedback .............

  • cách đây 2 năm
 • cmelblan123
  cmelblan123
  • cách đây 2 năm

  #62. This is mine

  • cách đây 2 năm
 • ekeswani
  ekeswani
  • cách đây 2 năm

  #59. Hope you love it!!!!

  • cách đây 2 năm
 • uyriy1x1
  uyriy1x1
  • cách đây 2 năm

  Please check #58 thanks.

  • cách đây 2 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 2 năm

  Please check #56 thanks.

  • cách đây 2 năm
 • HamzaEr
  HamzaEr
  • cách đây 2 năm

  #40 is the Same idea as #8 , who is agree with me ?
  isn't a good way for a designer ;)

  • cách đây 2 năm
 • dhantaratech
  dhantaratech
  • cách đây 2 năm

  please visit #54

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #53

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #52

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #48

  • cách đây 2 năm
 • nska12
  nska12
  • cách đây 2 năm

  Please check. #41, #42

  • cách đây 2 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 2 năm

  Please check #38,#39, #40 and feedback thanks.

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #37

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #36

  • cách đây 2 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 2 năm

  #33

  • cách đây 2 năm
 • HamzaEr
  HamzaEr
  • cách đây 2 năm

  And what do you think of #23

  • cách đây 2 năm
 • djuhas
  Người tổ chức Cuộc thi
  • cách đây 2 năm

  i would like to see more designes (vintage) like from indunil29

  • cách đây 2 năm
 • anikush
  anikush
  • cách đây 2 năm

  Any name for the shop??

  • cách đây 2 năm
  1. djuhas
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   shop is called "THE BEST"

   • cách đây 2 năm
 • navishawn2
  navishawn2
  • cách đây 2 năm

  Any tagline or other text?

  • cách đây 2 năm
  1. djuhas
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   Only the text "THE BEST"

   • cách đây 2 năm
 • shanzaedesigns
  shanzaedesigns
  • cách đây 2 năm

  Please check #3, #4, #6 thanks.

  • cách đây 2 năm
  1. djuhas
   Người tổ chức Cuộc thi
   • cách đây 2 năm

   #6 - is very interesting but i need something more "classical"

   • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!