Design a Logo for Comadis Trading S.A.

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: £90
  • Các bài thi đã nhận: 50
  • Người chiến thắng: csoxa

Tóm tắt cuộc thi

We are global commodities trading firm specialising in trading coal, iron ore, other bulk commodities.
logo should give image of high reputation, trust, solid and reliable business partner, expertise in commodities.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • wastrah
    wastrah
    • cách đây 5 năm

    congratz csoxa ^^

    • cách đây 5 năm
    1. csoxa
      csoxa
      • cách đây 5 năm

      thx dude!

      • cách đây 5 năm
  • seo2websites
    seo2websites
    • cách đây 5 năm

    Hi..please leave feedback on #69

    • cách đây 5 năm
  • hammad143
    hammad143
    • cách đây 5 năm

    Hi Please check #47 #48 #49 and provide feedback, thanks.

    • cách đây 5 năm
  • Rashidjarral
    Rashidjarral
    • cách đây 5 năm

    Please check #42 #43 #44 I hope you like

    • cách đây 5 năm
  • omernadeem
    omernadeem
    • cách đây 5 năm

    Changes can be made, If required.

    • cách đây 5 năm
  • uniqmanage
    uniqmanage
    • cách đây 5 năm

    Please check #33 and feedback. leave a PM for any changes.
    thank you

    • cách đây 5 năm
  • anoti
    anoti
    • cách đây 5 năm

    Check #29 and feedback please,

    • cách đây 5 năm
  • Braziltranslator
    Braziltranslator
    • cách đây 5 năm

    #24

    • cách đây 5 năm
  • AGeorgescu
    AGeorgescu
    • cách đây 5 năm

    Pls can you give feedback to #7 and #6 ? :)

    • cách đây 5 năm
  • airbrusheskid
    airbrusheskid
    • cách đây 5 năm

    please feedback #2 thanks!

    • cách đây 5 năm
  • Renovatis13a
    Renovatis13a
    • cách đây 5 năm

    Hello, what is the name of the firm

    • cách đây 5 năm
    1. dimitry123
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      Hi, it is Comadis Trading S.A.

      • cách đây 5 năm
  • pedropistolas
    pedropistolas
    • cách đây 5 năm

    Name of the company?

    • cách đây 5 năm
    1. dimitry123
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      Hi, it is Comadis Trading S.A.

      • cách đây 5 năm
  • scottbarton1
    scottbarton1
    • cách đây 5 năm

    Hi please could you provide any preference in colours or fonts to be used and I will send logo immediately please check my profile for examples of my graphic work

    • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!