Design a Logo for company: ClickSend

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $100
  • Các bài thi đã nhận: 181
  • Người thắng cuộc: Blissikins

Tóm tắt cuộc thi

**DO NOT USE ANY ENVELOPE/MAIL ICONS**

Logo design required for the company name: ClickSend

The company is involved in sending SMS messages (SMS gateway).

*** The logo should be fresh, clean and modern ***

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • subhamajumdar81
    subhamajumdar81
    • cách đây 4 năm

    Please Check #312, #314, #315 and give me some feedback. Thank you.

    • cách đây 4 năm
  • orbit360designs
    orbit360designs
    • cách đây 4 năm

    Please Review Before Awarding Project, Hope you will like it, #305, #306 Thanks | MARK

    • cách đây 4 năm
  • KiVii
    KiVii
    • cách đây 4 năm

    and #290

    • cách đây 4 năm
  • KiVii
    KiVii
    • cách đây 4 năm

    #288 #289 please check

    • cách đây 4 năm
  • habitualcreative
    habitualcreative
    • cách đây 4 năm

    #287

    • cách đây 4 năm
  • creativeartist06
    creativeartist06
    • cách đây 4 năm

    new one..

    • cách đây 4 năm
  • Cbox9
    Cbox9
    • cách đây 4 năm

    .

    • cách đây 4 năm
  • oroba
    oroba
    • cách đây 4 năm

    Please check #267

    • cách đây 4 năm
  • oroba
    oroba
    • cách đây 4 năm

    Please check #266

    • cách đây 4 năm
  • johanmak
    johanmak
    • cách đây 4 năm

    sir.. !! please give me feedback #265 thanks.

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    update logo as your requirement..#254,#253...please FEEDBACK,,,its look like 'n' chat or msg. with 'd' ,,,all psd or design file are ready...
    please feedback...

    • cách đây 4 năm
  • rahim420
    rahim420
    • cách đây 4 năm

    please give feedback for #231

    • cách đây 4 năm
  • shyRosely
    shyRosely
    • cách đây 4 năm

    please check #226

    • cách đây 4 năm
  • asherzaidi512
    asherzaidi512
    • cách đây 4 năm

    Sir Pls Check #224
    Thanks

    • cách đây 4 năm
  • nandhakumar0711
    nandhakumar0711
    • cách đây 4 năm

    CHECK OUT #215

    • cách đây 4 năm
  • creativeartist06
    creativeartist06
    • cách đây 4 năm

    New one

    • cách đây 4 năm
  • creativeartist06
    creativeartist06
    • cách đây 4 năm

    Logo by CA

    • cách đây 4 năm
  • abd786vw
    abd786vw
    • cách đây 4 năm

    u said in ur brief that DO NOT USE ANY ENVELOPE/EMAIL ICON, but on the top designs they have the same icons??????

    • cách đây 4 năm
    1. Scorpire
      Scorpire
      • cách đây 4 năm

      I agree! I took the time to design a logo without an envelope/email icon like the contest holder requested, only to have my design rejected. Most with stars have them. VERY DISAPPOINTED IN THIS CONTEST!

      • cách đây 4 năm
  • MahbubMithu
    MahbubMithu
    • cách đây 4 năm

    please check #184. thank you sir.

    • cách đây 4 năm
  • MahbubMithu
    MahbubMithu
    • cách đây 4 năm

    plz check #183...........

    • cách đây 4 năm
  • MahbubMithu
    MahbubMithu
    • cách đây 4 năm

    plz check #178........

    • cách đây 4 năm
  • TATHAE
    TATHAE
    • cách đây 4 năm

    Hello sir, please check #182, thanks!

    • cách đây 4 năm
  • rahul7479
    rahul7479
    • cách đây 4 năm

    please check #181...thanks...

    • cách đây 4 năm
  • dynamiteboy
    dynamiteboy
    • cách đây 4 năm

    Plz check #168 Thanks

    • cách đây 4 năm
  • abd786vw
    abd786vw
    • cách đây 4 năm

    check my entry #164 and feedback plz if u want any change in design or color

    • cách đây 4 năm
  • Scorpire
    Scorpire
    • cách đây 4 năm

    #160 Fresh, clean and modern. NO ENVELOPE/MAIL ICONS. Thank You.

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    Feedback on #159 Please

    • cách đây 4 năm
  • NicaNoMods
    NicaNoMods
    • cách đây 4 năm

    Please check Out #143. Looking forward for your Suggestion and feedbacks. Thanks

    • cách đây 4 năm
  • ajdezignz
    ajdezignz
    • cách đây 4 năm

    Hello Sir, check entry #135 and make a feedback thanks

    • cách đây 4 năm
  • salamonzsolt
    salamonzsolt
    • cách đây 4 năm

    #102 feedback plz:)

    • cách đây 4 năm
  • isaviour99
    isaviour99
    • cách đây 4 năm

    #128, #129 please..

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    feedback on #131 please

    • cách đây 4 năm
  • MagicalDesigner
    MagicalDesigner
    • cách đây 4 năm

    kindly sir please check #121 thanks sir

    • cách đây 4 năm
  • MagicalDesigner
    MagicalDesigner
    • cách đây 4 năm

    kindly sir please check #116 thanks sir

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    update as your requirement,,please feedback and choose pattern,,,,#109,#112,#115....and tell me also about color which you like...please feedback...

    • cách đây 4 năm
  • bikramtm
    bikramtm
    • cách đây 4 năm

    Please feedback on #65 and #79

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    #94 feedback please

    • cách đây 4 năm
  • qurbanhussain93
    qurbanhussain93
    • cách đây 4 năm

    feedback on #90 sir.

    • cách đây 4 năm
  • qurbanhussain93
    qurbanhussain93
    • cách đây 4 năm

    feedback on #89 sir

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    feedback on #59 #63

    • cách đây 4 năm
  • phungthien
    phungthien
    • cách đây 4 năm

    Could you please take a look at #78, please? Thanks you !!!

    • cách đây 4 năm
  • MagicalDesigner
    MagicalDesigner
    • cách đây 4 năm

    sir please check #69 and #70 ,Hope you will like it.
    thanks sir

    • cách đây 4 năm
  • shyRosely
    shyRosely
    • cách đây 4 năm

    #61 & #64 feedback please

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    #51 feedback please

    • cách đây 4 năm
  • chaudhryali
    chaudhryali
    • cách đây 4 năm

    Feedback on #48 Please

    • cách đây 4 năm
  • rjanu
    rjanu
    • cách đây 4 năm

    Please Cheek and Feedback #47.

    • cách đây 4 năm
  • rachel902
    rachel902
    • cách đây 4 năm

    feedback please..#19...

    • cách đây 4 năm
    1. hasnabegum
      hasnabegum
      • cách đây 4 năm

      Nice Job

      • cách đây 4 năm
  • mdsalimreza26
    mdsalimreza26
    • cách đây 4 năm

    Please Cheek #41.Thanks

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!