Design a Logo for Dookshop

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $10
  • Các bài thi đã nhận: 39
  • Người chiến thắng: BNDS

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for an online digital company that sells only digital products such as ebooks and mp3

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • Ausic
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    You guys have been so fantastic! The problem is deciding the one I should go for. I would have love to award each and every one of you. I'll be back to decide.

    • cách đây 3 năm
    1. rfajmal4
      rfajmal4
      • cách đây 3 năm

      Go On common you can do it!!!

      • cách đây 3 năm
  • rfajmal4
    rfajmal4
    • cách đây 3 năm

    pls dont miss #36 #37 #38 #39

    • cách đây 3 năm
  • euwyng
    euwyng
    • cách đây 3 năm

    Please don't miss out #31. Thank you.

    • cách đây 3 năm
  • Ausic
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    Again, you're all fabulous.

    • cách đây 3 năm
  • rfajmal4
    rfajmal4
    • cách đây 3 năm

    pls check #36 #37 #38 #39

    • cách đây 3 năm
  • Srbenda88
    Srbenda88
    • cách đây 3 năm

    Please check #59 entry , thank you.

    • cách đây 3 năm
  • chiragsoni1909
    chiragsoni1909
    • cách đây 3 năm

    Please check #58

    • cách đây 3 năm
  • chiragsoni1909
    chiragsoni1909
    • cách đây 3 năm

    Please check #57

    • cách đây 3 năm
  • chiragsoni1909
    chiragsoni1909
    • cách đây 3 năm

    Hello Sir, Please Check New Logo Design #55

    thank you,

    • cách đây 3 năm
  • alonetushar
    alonetushar
    • cách đây 3 năm

    #53

    • cách đây 3 năm
  • alonetushar
    alonetushar
    • cách đây 3 năm

    #49 #51

    • cách đây 3 năm
  • euwyng
    euwyng
    • cách đây 3 năm

    Check #31. Thank you.

    • cách đây 3 năm
  • mdrashed2609
    mdrashed2609
    • cách đây 3 năm

    Just take a look #33.. Thank You

    • cách đây 3 năm
  • mdrashed2609
    mdrashed2609
    • cách đây 3 năm

    just take a look #30..Thanks

    • cách đây 3 năm
  • Ausic
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 3 năm

    The name of the company is Dookshop. It sells only digital goods. The colour combination should be complementary, same with the fonts used too. If the logo will reflect any message, let it reflect the digital character of the company. Just create fantastic logos. Many thanks to you all. :-)

    • cách đây 3 năm
    1. naeembabarjami
      naeembabarjami
      • cách đây 3 năm

      i'll doit if you are interested

      • cách đây 3 năm
    2. SKR1992
      SKR1992
      • cách đây 3 năm

      Fantastic logo for 10$? Its joke!

      • cách đây 3 năm
  • Harwinder108
    Harwinder108
    • cách đây 3 năm

    wait for my entry will submit soon

    • cách đây 3 năm
  • johnjara
    johnjara
    • cách đây 3 năm

    Have A Look Sir #8,#9....

    • cách đây 3 năm
  • LiamHillier
    LiamHillier
    • cách đây 3 năm

    Please check entry #7

    • cách đây 3 năm
  • jaydevb
    jaydevb
    • cách đây 3 năm

    What is the name of company ?

    • cách đây 3 năm
    1. Ausic
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 3 năm

      Dookshop

      • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!