Design a LOGO for ECommerce store

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $15
 • Các bài thi đã nhận: 145

Tóm tắt cuộc thi

Hello,

I need a logo for my company called "SHOPY SAVE".

The company sells many different kinds of products from many industries, so the logo should be engaging and welcoming (Or...The company sells many general products, in all niches )

Some more details

-Bold/Popping/Fun Font

-Logo icon to the right of "SHOPE SAVE"

-logo in color: (#247BA0)

-logo in color: (#70C1B3)

-Simple, Minimal, & ModernRequirements (all high resolution, transparent png files)

.logo with only the name "SHOPY SAVE" in (*BOTH colors you chose)

.logo with the name "SHOPY SAVE" + logo icon in (*BOTH colors you chose)

.1000x1000px logo icon in (*BOTH colors you chose)

.32x32px logo icon in (*BOTH colors you chose)

.project source file

Total: 9 files

Thanks

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!