Design a Logo for FIMA (Fitness Marketing Academy)

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 71
 • Người chiến thắng: Vitaio

Tóm tắt cuộc thi

Hi!

We are FIMA (Fitness Marketing Academy). We are creating a blog and we are going to make an info product for personal trainers.

Logo details:
An emblem that represents fitness and increase. I leave it to your imagination but make it look modern.
Next to the emlem the FIMA and under that Fitness Marketing Academy.
Maybe if you can play with the letters I don't need an emblem just make it obvious it's in the fitness niche and you can evolve, increase.
The font need to be in sans-serif. A clean, modern font.

I DON’T want shading, shadowing, too many colors, too many elements.
I WANT flat design and premium feeling.
The logo color code is #2c7980 Use also black, grey and white.

I attached a picture with logos I like. Just to show my taste.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!