1. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Hunter Gatherer ' an Australian Health Food Company
  Bị từ chối
  1 Thích