Design a Logo for iPad Application

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $150
  • Các bài thi đã nhận: 20
  • Người chiến thắng: graphics7

Tóm tắt cuộc thi

I am designing an application called "Photo Feed" which connects to a Facebook account to display photos from the user. I need both an application logo to display on the splash screen and an iPad icon. In the final delivery, I'd like both normal and Retina versions of both the splash logo and icon. Would like AI or PSD in the final delivery as well.

Themes: photography, family, friends, up-to-date information, fun

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Very high quality work. Provided a number of print options for the logo. Creative and fit the concept. Looking forward to using this. Thank you team!”

Hình ảnh hồ sơ solemptech, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • sanjiban
    sanjiban
    • cách đây 5 năm

    Please look at #15 and #16 .
    Hope u like it. Simple...minimal design.

    • cách đây 5 năm
  • AlexandryM
    AlexandryM
    • cách đây 5 năm

    Do you want a logo for loading or top of the "page" or two?

    • cách đây 5 năm
    1. solemptech
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 5 năm

      Hi Alexandry - both for web site usage and on the splash screen, it won't be used within the app itself.

      • cách đây 5 năm

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!