MajdGH Avatar

Các bài tham dự của MajdGH

Cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography

 1. Á quân
  số bài thi 313
  Bài tham dự #313 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  1 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 374
  Bài tham dự #374 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 350
  Bài tham dự #350 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 348
  Bài tham dự #348 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 346
  Bài tham dự #346 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 315
  Bài tham dự #315 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 314
  Bài tham dự #314 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 8. Á quân
  số bài thi 308
  Bài tham dự #308 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 9. Á quân
  số bài thi 307
  Bài tham dự #307 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 10. Á quân
  số bài thi 305
  Bài tham dự #305 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 11. Á quân
  số bài thi 347
  Bài tham dự #347 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích
 12. Á quân
  số bài thi 344
  Bài tham dự #344 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Jun Tang Photography
  Bị từ chối
  0 Thích