Bảng thông báo công khai

 • aminjo71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  Use RHK ribbon similar to entry 48,49, 50 or 51

  • cách đây 9 năm
 • aminjo71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  Blue background for the head. Keep yellow head. Refer to Malaysian flag.

  • cách đây 9 năm
 • aminjo71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  Yellow tiger head - Can you show some detail of the eyes and nose and keep the cheeks clean?

  • cách đây 9 năm
 • aminjo71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  Red & White stripes is good. Don't change

  • cách đây 9 năm
 • aminjo71
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  You are still my current 1st choice

  • cách đây 9 năm

Xem thêm bình luận Đang xử lí...