Design a Logo for my company/website

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: €250
  • Các bài thi đã nhận: 134
  • Người thắng cuộc: arteq04

Tóm tắt cuộc thi

I would like a new logo for my company and my website.
The logo will be used on my website and in android and iphone apps. and on pdf files.
My company sell VPN service, so would be good if the logo maybe has some association with that market.

i attach my current logo here with this project so you can see how awful it looks :)
the logo should have the name "Anonine" in it.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    hi, pls. see the private massage...thanks!

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    hi, lhsweden please see my private massage thanks!

    • cách đây 4 năm
  • nmomin4u
    nmomin4u
    • cách đây 4 năm

    feedback sir #149

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #139 #134 #133

    • cách đây 4 năm
  • nnikolovski
    nnikolovski
    • cách đây 4 năm

    please check & rate #100

    • cách đây 4 năm
  • ccakir
    ccakir
    • cách đây 4 năm

    Please check and rate my designs: #165 #166 #167

    • cách đây 4 năm
  • mariusfechete
    mariusfechete
    • cách đây 4 năm

    See my work: #127 #128 #129 #130

    • cách đây 4 năm
  • nmomin4u
    nmomin4u
    • cách đây 4 năm

    please check #149

    • cách đây 4 năm
  • Herry1an
    Herry1an
    • cách đây 4 năm

    hi CH .. your feedback for #135 and #136, please .. and if there are any revisions needed on the design, I'd like to know .. please do not hesitate to tell me via private message so I can get to you ASAP .. thanks :)

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #133 #134

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #131 please rate and feedback thanks!

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #108 #107

    • cách đây 4 năm
  • nnikolovski
    nnikolovski
    • cách đây 4 năm

    please give a feedback on #100. thanks :)

    • cách đây 4 năm
  • sweetkooki77
    sweetkooki77
    • cách đây 4 năm

    Can you pls check #61

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #80 #81 #83

    • cách đây 4 năm
  • arteq04
    arteq04
    • cách đây 4 năm

    #77 please check and feedback...thanks!

    • cách đây 4 năm
  • Herry1an
    Herry1an
    • cách đây 4 năm

    hi CH .. your feedback for #65, please .. and if there are any revisions needed on the design, I'd like to know .. please do not hesitate to tell me via private message so I can get to you ASAP .. thanks :)

    • cách đây 4 năm
  • banryuu
    banryuu
    • cách đây 4 năm

    please look my desing #62

    • cách đây 4 năm
  • IVERS
    IVERS
    • cách đây 4 năm

    Any Recommended Colors .. ?

    • cách đây 4 năm
    1. lhsweden
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      I'm open for any colors :)

      • cách đây 4 năm
    2. IVERS
      IVERS
      • cách đây 4 năm

      Ok Thanks sir :)

      • cách đây 4 năm
  • poujulameen
    poujulameen
    • cách đây 4 năm

    hi, Check my entry #39 and #40

    • cách đây 4 năm
  • ilyastouyle
    ilyastouyle
    • cách đây 4 năm

    Sir, please, check and give feedback !!
    Thanks ... :D

    • cách đây 4 năm
  • baiticheramzi19
    baiticheramzi19
    • cách đây 4 năm

    hello sir, please check #2 and feedback , thanks

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!