Design a Logo for my site called Gameria which mostly deals with board gaming

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $30
 • Các bài thi đã nhận: 5
 • Người thắng cuộc: josipaCRO

Tóm tắt cuộc thi

Hi, I have a site called Gameria, whose template will look exactly like this: [url removed, login to view] Now, I would need a character logo (mascot) made for my site instead of the OctoCat which you see on the template, maybe something like a character on the bottom of this template: [url removed, login to view] I wouldn't mind if someone makes a octocat version for board gaming (like the ones from here: [url removed, login to view]).

My site's primary use will be board games, and a slogan for my site is "what to play?", and the character has to fit in nicely with this color selection (so something going along with this version of blue color). While I don't have the exact idea of what I want (yes I know, that's stressful) I know that I would like to have a mascot and that it would have to be relevant to board gaming and that it would fit by colors in the mentioned link. If you have any more questions regarding this, please ping I'll reply promptly.

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“josipaCRO\'s logo swept me off my feet! Also, I liked the speed in which she did the changes that I requested. The delivered items exceeded my expectations because I even got .psd and .ai files!”

Hình ảnh hồ sơ hitman666, Croatia.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!