Design a Logo for Noolyah

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €50
 • Các bài thi đã nhận: 101
 • Người chiến thắng: creativefiveshoh

Tóm tắt cuộc thi

I want a nice logo (including name and flower ylang ylang) - you can find the current logo on instagram noolyah
noolyah is an ecommerce website project , Natural products
i want to use 2 colors :

je veux un joli logo (y compris le nom et la fleur ylang ylang) - vous pouvez trouver le logo actuel sur instagram noolyah

noolyah est un projet de site web ecommerce

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“good job congratulation”

Hình ảnh hồ sơ eddy6994, France.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!