amzki Avatar

Các bài tham dự của amzki

Cho cuộc thi Design a Logo for 'Paybeo'

 1. Á quân
  số bài thi 143
  Bài tham dự #143 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Paybeo'
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 142
  Bài tham dự #142 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for 'Paybeo'
  Đã rút