stamarazvan007 Avatar

Các bài tham dự của stamarazvan007

Cho cuộc thi Design a Logo for Petalite

 1. Á quân
  số bài thi 39
  Bài tham dự #39 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 38
  Bài tham dự #38 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 47
  Bài tham dự #47 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 46
  Bài tham dự #46 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  1 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 45
  Bài tham dự #45 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  1 Thích
 6. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  0 Thích
 7. Á quân
  số bài thi 25
  Bài tham dự #25 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Petalite
  Bị từ chối
  0 Thích