mirna89 Avatar

Các bài tham dự của mirna89

Cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 119
  Bài tham dự #119 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #119 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 19
  Bài tham dự #19 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Graphic Design Bài thi #19 cho Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích