vladspataroiu Avatar

Các bài tham dự của ASV Collective

Cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au

 1. Á quân
  số bài thi 92
  Bài tham dự #92 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 86
  Bài tham dự #86 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 26
  Bài tham dự #26 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  1 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 85
  Bài tham dự #85 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for PickShop.com.au
  Bị từ chối
  0 Thích