Design a Logo for prestigeshutters.co.uk

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $300
  • Các bài thi đã nhận: 151
  • Người thắng cuộc: rashedhannan

Tóm tắt cuộc thi

Im looking for a logo for my new company prestige shutters we supply high quality plantation shutters.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • amauryguillen
    amauryguillen
    • cách đây 4 năm

    congratz rashedhannan!

    • cách đây 4 năm
    1. rashedhannan
      rashedhannan
      • cách đây 4 năm

      thanks.....@amauryguillen

      • cách đây 4 năm
  • creatvideas
    creatvideas
    • cách đây 4 năm

    plz unseal the contest

    • cách đây 4 năm
  • paulon27
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    me and my partner are going through each entry and will be choosing the winner soon

    • cách đây 4 năm
    1. shaqfis
      shaqfis
      • cách đây 4 năm

      Good Luck

      • cách đây 4 năm
    2. SteveReinhart
      SteveReinhart
      • cách đây 4 năm

      Thanks for the update.

      • cách đây 4 năm
  • FlexKreative
    FlexKreative
    • cách đây 4 năm

    5 stars anyone :P

    • cách đây 4 năm
    1. nIDEAgfx
      nIDEAgfx
      • cách đây 4 năm

      Me,what about you? :D

      • cách đây 4 năm
    2. FlexKreative
      FlexKreative
      • cách đây 4 năm

      yap me too

      • cách đây 4 năm
  • cgdesigner
    cgdesigner
    • cách đây 4 năm

    Welcome

    • cách đây 4 năm
  • tamisue
    tamisue
    • cách đây 4 năm

    Has anyone heard anything.

    • cách đây 4 năm
  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 4 năm

    Please check pm

    • cách đây 4 năm
  • shaqfis
    shaqfis
    • cách đây 4 năm

    any update??

    • cách đây 4 năm
  • ajisat
    ajisat
    • cách đây 4 năm

    Please extend the contest

    • cách đây 4 năm
  • 5zones
    5zones
    • cách đây 4 năm

    Hi CH, Any Update?

    • cách đây 4 năm
  • amauryguillen
    amauryguillen
    • cách đây 4 năm

    any feedback on my entries???

    • cách đây 4 năm
    1. amauryguillen
      amauryguillen
      • cách đây 4 năm

      please take a look at #212

      • cách đây 4 năm
  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 4 năm

    Please check (pm) thanks

    • cách đây 4 năm
  • creativegurus
    creativegurus
    • cách đây 4 năm

    Please rate #194 and #205 and see PM, thanks

    • cách đây 4 năm
  • florentinolance
    florentinolance
    • cách đây 4 năm

    Check out #192 sir, thank you! :)

    • cách đây 4 năm
  • ramapea
    ramapea
    • cách đây 4 năm

    #186 fpr you sir :)

    • cách đây 4 năm
  • karoll
    karoll
    • cách đây 4 năm

    Hello!...Please review #172. Thanks.

    • cách đây 4 năm
  • creativegurus
    creativegurus
    • cách đây 4 năm

    Please rate #169 and see PM, thanks

    • cách đây 4 năm
  • rohitnav
    rohitnav
    • cách đây 4 năm

    Please give feedback on #146, #147.
    thanks.

    • cách đây 4 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 4 năm

    check #131 #132

    • cách đây 4 năm
  • creatvideas
    creatvideas
    • cách đây 4 năm

    plz check pmb click on my name

    • cách đây 4 năm
  • sultandesign
    sultandesign
    • cách đây 4 năm

    Please check my design #125 #122 #124 thanks

    • cách đây 4 năm
  • rohitnav
    rohitnav
    • cách đây 4 năm

    Please give feedback on #114.
    thanks.

    • cách đây 4 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 4 năm

    check #102 #103 thank you

    • cách đây 4 năm
  • alizainbarkat
    alizainbarkat
    • cách đây 4 năm

    check #88

    • cách đây 4 năm
  • cgdesigner
    cgdesigner
    • cách đây 4 năm

    please check #77. thanks

    • cách đây 4 năm
  • winkeltriple
    winkeltriple
    • cách đây 4 năm

    Feedback Please for #25,#34 and #36.Any color preference you have.

    • cách đây 4 năm
  • askleo
    askleo
    • cách đây 4 năm

    Dear paulon,
    Any feedback on my design?
    It's #19.

    • cách đây 4 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!