Design a Logo for saver6.com

  • Trạng thái: Closed
  • Giải thưởng: $190
  • Các bài thi đã nhận: 129
  • Người thắng cuộc: slamet77

Tóm tắt cuộc thi

I am looking to get a new logo that suits the theam of my website that I am building.Saver6.com. .The best way that I can describe the theme of the logo is to have a quick look at the website and watch the video. Please don't feel restricted by what saver six logo looks like at the moment it was built in house simply to be used until we could get a more up-to-date logo.

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

  • faiazsaad
    faiazsaad
    • cách đây 2 năm

    check #168 #169 #170

    • cách đây 2 năm
  • Munjani375
    Munjani375
    • cách đây 2 năm

    Please check my new entry #166

    • cách đây 2 năm
  • Harwinder108
    Harwinder108
    • cách đây 2 năm

    #88

    • cách đây 2 năm
  • Munjani375
    Munjani375
    • cách đây 2 năm

    Please check my new entry #164

    • cách đây 2 năm
  • Munjani375
    Munjani375
    • cách đây 2 năm

    Please Check #152

    • cách đây 2 năm
  • Mizadesigner
    Mizadesigner
    • cách đây 2 năm

    everybody good luck :)

    • cách đây 2 năm
  • thelionstuidos
    thelionstuidos
    • cách đây 2 năm

    Check #111 #112 #113 #114

    • cách đây 2 năm
  • thelionstuidos
    thelionstuidos
    • cách đây 2 năm

    Check #154

    • cách đây 2 năm
  • allanlear
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    I'd like to thank everyone who entered in the design so far and making a fantastic effort. I've put the designs to our team and they have given me some feedback. Please add to your design a 6 sided box - can be 3 D in appearance. Thanks Allan Lear

    • cách đây 2 năm
    1. mamunfaruk
      mamunfaruk
      • cách đây 2 năm

      Please check #64, #66, #67, #69, #70, #71. Thanks.

      • cách đây 2 năm
    2. ahsankazmi424
      ahsankazmi424
      • cách đây 2 năm

      kindly check #109

      • cách đây 2 năm
  • jaggusam
    jaggusam
    • cách đây 2 năm

    please find #140

    • cách đây 2 năm
  • puaarvin
    puaarvin
    • cách đây 2 năm

    please check #136 #135

    • cách đây 2 năm
  • puaarvin
    puaarvin
    • cách đây 2 năm

    please check #129 #130 #134

    • cách đây 2 năm
  • mouryakkeshav
    mouryakkeshav
    • cách đây 2 năm

    please check #132,#133

    • cách đây 2 năm
  • ahsankazmi424
    ahsankazmi424
    • cách đây 2 năm

    Your precious feedback is needed for #109

    • cách đây 2 năm
  • mdrashed2609
    mdrashed2609
    • cách đây 2 năm

    Please check #108. simple but This logo should be attractive for ur company..thanks. rate and comments will be appreciated.

    • cách đây 2 năm
  • anayetsiddique
    anayetsiddique
    • cách đây 2 năm

    check please #107

    • cách đây 2 năm
  • brijwanth
    brijwanth
    • cách đây 2 năm

    Please check #49, thanks

    • cách đây 2 năm
  • adorchowdhury
    adorchowdhury
    • cách đây 2 năm

    Please check #40 #41 #42 #43 #44 thank you

    • cách đây 2 năm
  • faiazsaad
    faiazsaad
    • cách đây 2 năm

    view #7

    • cách đây 2 năm
  • venkateshAndroid
    venkateshAndroid
    • cách đây 2 năm

    #37

    • cách đây 2 năm
  • artseba185
    artseba185
    • cách đây 2 năm

    #54

    • cách đây 2 năm
  • deepeyes542
    deepeyes542
    • cách đây 2 năm

    #39,#41

    • cách đây 2 năm
  • aliraza033
    aliraza033
    • cách đây 2 năm

    Sir Please Check entry #30

    • cách đây 2 năm
  • Harwinder108
    Harwinder108
    • cách đây 2 năm

    wait for my entry :)

    • cách đây 2 năm
  • fmndata3
    fmndata3
    • cách đây 2 năm

    plase check!

    • cách đây 2 năm
  • faiazsaad
    faiazsaad
    • cách đây 2 năm

    check #7

    • cách đây 2 năm
  • Bros03
    Bros03
    • cách đây 2 năm

    please check my entries thanks ..............

    • cách đây 2 năm
    1. allanlear
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      Sorry haven't been able to see them where are they.

      • cách đây 2 năm
    2. allanlear
      Người tổ chức Cuộc thi
      • cách đây 2 năm

      Sorry new to this thing I have filled out the entry now

      • cách đây 2 năm
  • allanlear
    Người tổ chức Cuộc thi
    • cách đây 2 năm

    Hi I'm after a branding company logo for saver6.

    • cách đây 2 năm
  • Harwinder108
    Harwinder108
    • cách đây 2 năm

    You need logo for building.saver6.com or only saver6.com ??

    • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

    Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!