Design a Logo for Schwarzwald Küchen

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €180
 • Các bài thi đã nhận: 78
 • Người chiến thắng: wakjabit

Tóm tắt cuộc thi

Hey guys,

I need a simple and clean logo for "Schwarzwald Küchen" (It means Blackforest Kitchen, its a company which is selling kitchens!)

- Logo with 3 spruce trees(fir) on top of a mountain.
- All placed in an oval circle with the trees on the top of the font and 5 clean stars at the bottom
- All should look really professional and minimalistic as its placed as a Company logo at a wall
- 2 Logos, one in German ("Schwarzwald Küchen") and one English ("Blackforest Küchen")

I'd like to get the .psd files or whatever you'll create

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Great Design”

Hình ảnh hồ sơ Prambl, Netherlands.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • srikanthsep9
  srikanthsep9
  • cách đây 6 năm

  Its my pleasure to serve you with best that I can. thanks

  • cách đây 6 năm
 • Prambl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Thanks all for participation

  • cách đây 6 năm
 • AnaKostovic27
  AnaKostovic27
  • cách đây 6 năm

  Hi! Do you have any updates for this contest? Thank you.

  • cách đây 6 năm
 • abuthilac
  abuthilac
  • cách đây 6 năm

  please rate for #156

  • cách đây 6 năm
 • paramiginjr63
  paramiginjr63
  • cách đây 6 năm

  Please check and feedback #147 . Thanks.

  • cách đây 6 năm
 • paramiginjr63
  paramiginjr63
  • cách đây 6 năm

  Please check and feedback #141 . Thanks.

  • cách đây 6 năm
 • MarinaWeb
  MarinaWeb
  • cách đây 6 năm

  #96 please check all attached images.

  • cách đây 6 năm
 • kowaaalczyk
  kowaaalczyk
  • cách đây 6 năm

  #128 please feedback :)

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #127

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #126

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #125

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #124

  • cách đây 6 năm
 • Mythanes
  Mythanes
  • cách đây 6 năm

  rate #106

  • cách đây 6 năm
 • wakjabit
  wakjabit
  • cách đây 6 năm

  #120 and #123 ;)

  • cách đây 6 năm
 • CreoCom306
  CreoCom306
  • cách đây 6 năm

  #119

  • cách đây 6 năm
 • vishnu4droid
  vishnu4droid
  • cách đây 6 năm

  Please do check #117

  • cách đây 6 năm
 • vishnu4droid
  vishnu4droid
  • cách đây 6 năm

  Please do give a feedback for #116

  • cách đây 6 năm
 • korneliusdesigns
  korneliusdesigns
  • cách đây 6 năm

  Please see entry #107 . Thank you.

  • cách đây 6 năm
 • natterum
  natterum
  • cách đây 6 năm

  Please check #103

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #101 #102

  • cách đây 6 năm
 • natterum
  natterum
  • cách đây 6 năm

  Please check #97 #98

  • cách đây 6 năm
 • MarinaWeb
  MarinaWeb
  • cách đây 6 năm

  #96 please check all attached images.

  • cách đây 6 năm
 • Prambl
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 6 năm

  Feedback to all Logos will be given within the next days. Very good ideas, thanks. I hope there is coming something more, tho. No decision made yet.

  • cách đây 6 năm
 • najidesgin
  najidesgin
  • cách đây 6 năm

  Please Check #90

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #85

  • cách đây 6 năm
 • bilalchopra
  bilalchopra
  • cách đây 6 năm

  #84

  • cách đây 6 năm
 • chong8585
  chong8585
  • cách đây 6 năm

  Please Check #83

  • cách đây 6 năm
 • wakjabit
  wakjabit
  • cách đây 6 năm

  #82 please check ;)

  • cách đây 6 năm
 • natterum
  natterum
  • cách đây 6 năm

  Please check #80

  • cách đây 6 năm
 • MarinaWeb
  MarinaWeb
  • cách đây 6 năm

  #76 some revision made.

  • cách đây 6 năm
 • SofiaGomes
  SofiaGomes
  • cách đây 6 năm

  Dear CH, please check my entry #71 (: Thank you

  • cách đây 6 năm
 • humayunkabir77
  humayunkabir77
  • cách đây 6 năm

  #52 Please check images.

  • cách đây 6 năm
 • MarinaWeb
  MarinaWeb
  • cách đây 6 năm

  #51 Please check all attached images. If any changes are required, please let me know.

  • cách đây 6 năm
 • vexruffin
  vexruffin
  • cách đây 6 năm

  entry #40 feedback pls

  • cách đây 6 năm
 • vexruffin
  vexruffin
  • cách đây 6 năm

  feedback pls #34

  • cách đây 6 năm
 • vexruffin
  vexruffin
  • cách đây 6 năm

  check number #30 :)

  • cách đây 6 năm
 • vexruffin
  vexruffin
  • cách đây 6 năm

  comment #30 :)

  • cách đây 6 năm
 • RolandSchneider
  RolandSchneider
  • cách đây 6 năm

  are there any corporate colors you would want us to use?

  • cách đây 6 năm
 • natterum
  natterum
  • cách đây 6 năm

  Please check #14

  • cách đây 6 năm
 • natterum
  natterum
  • cách đây 6 năm

  Please check #1. lol

  • cách đây 6 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!