Design a Logo for STS

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $200
 • Các bài thi đã nhận: 3
 • Người chiến thắng: mamunfaruk

Tóm tắt cuộc thi

We are starting a new company that is centered around Renewable Technology and Energy. The name of the company is:

Sustainable Technological Solutions, LLC

Logo should reflect Renewable Resources, Alternative Energy, and Technology.

Please let me know if there are details you would need.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“We like the logo and look forward to using it on our marketing materials. I am very pleased with how professional looking it is.”

Hình ảnh hồ sơ sidneyhiga, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • IZABS
  IZABS
  • cách đây 3 năm

  Please check #250. Thanks

  • cách đây 3 năm
 • ehabnageh
  ehabnageh
  • cách đây 3 năm

  Kindly check #271 #272 #273 #274 thanks

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #266

  • cách đây 3 năm
 • govindrajewar
  govindrajewar
  • cách đây 3 năm

  Please check #251 #252

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #248 #249

  • cách đây 3 năm
 • noydesign
  noydesign
  • cách đây 3 năm

  Check #238 #239. thanks

  • cách đây 3 năm
 • hoohk
  hoohk
  • cách đây 3 năm

  Pls #210 #211

  • cách đây 3 năm
 • Novusmultimedia
  Novusmultimedia
  • cách đây 3 năm

  #206 #207

  • cách đây 3 năm
 • thelionstuidos
  thelionstuidos
  • cách đây 3 năm

  Check #191 #192 #193 #194 #195 #196 #197 #198 #199

  • cách đây 3 năm
 • thelionstuidos
  thelionstuidos
  • cách đây 3 năm

  Kindly rate and Provide Feedback this will help us to provide you amazing designs

  • cách đây 3 năm
 • ydgdesign
  ydgdesign
  • cách đây 3 năm

  Check #186 #187 #188 #189 #190

  • cách đây 3 năm
 • alamin1973
  alamin1973
  • cách đây 3 năm

  Hi Ma'am, please rate our entries. It will enable us to asses your taste.

  • cách đây 3 năm
 • affineer
  affineer
  • cách đây 3 năm

  It will be very kind on your part to rate the entries..rating gives contest a definitive direction....

  • cách đây 3 năm
 • mdrashed2609
  mdrashed2609
  • cách đây 3 năm

  thanks for giving us chance to create ur design.please check out #141.rate and comment will be appreciate

  • cách đây 3 năm
 • lucianito78
  lucianito78
  • cách đây 3 năm

  Please check #113 & #114 Thanks!

  • cách đây 3 năm
 • JosipBosnjak
  JosipBosnjak
  • cách đây 3 năm

  #108 #109 #111

  • cách đây 3 năm
 • thelionstuidos
  thelionstuidos
  • cách đây 3 năm

  Kindly Rate and Provide feedback to the entries this will help us to provide you amazing designs.Thanks

  • cách đây 3 năm
 • thelionstuidos
  thelionstuidos
  • cách đây 3 năm

  Check #77 #85 #86 #87 #89

  • cách đây 3 năm
 • thelionstuidos
  thelionstuidos
  • cách đây 3 năm

  Check #76 #78 #79 #80 #81 #82 #83 #84

  • cách đây 3 năm
 • daebby
  daebby
  • cách đây 3 năm

  please check #61 #63 Thanks

  • cách đây 3 năm
 • markmael
  markmael
  • cách đây 3 năm

  #57 thanks

  • cách đây 3 năm
 • JessieJ06
  JessieJ06
  • cách đây 3 năm

  Please check #44 .. Thanks

  • cách đây 3 năm
 • nska12
  nska12
  • cách đây 3 năm

  Check My design. #34, #35

  • cách đây 3 năm
 • gathering100
  gathering100
  • cách đây 3 năm

  Make this a sealed contest and I believe you will get more submissions...

  • cách đây 3 năm
 • imparans
  imparans
  • cách đây 3 năm

  kindly feedback please thanks

  • cách đây 3 năm
 • jpteamemily
  jpteamemily
  • cách đây 3 năm

  Are there are particular colors you would like to see? Would you like us to include the 'LLC' in the logo?

  • cách đây 3 năm
 • shiladutta
  shiladutta
  • cách đây 3 năm

  What are the lists of items you are dealing with?

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!