dsshr47 Avatar

Các bài tham dự của dsshr47

Cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Layers

 1. Á quân
  số bài thi 21
  Bài tham dự #21 về Graphic Design cho cuộc thi Design a Logo for Sweet Layers
  Graphic Design Bài thi #21 cho Design a Logo for Sweet Layers
  Graphic Design Bài thi #21 cho Design a Logo for Sweet Layers
  Bị từ chối
  1 Thích