Design a Logo for Zowner

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $90
 • Các bài thi đã nhận: 316
 • Người chiến thắng: King79

Tóm tắt cuộc thi

I need a logo for the website Zowner.com. We are in the early stages of designing the website but are looking for a clean/simple logo for it. The website is about connecting business owners. The logo can be any color scheme. The only thing we require is to have the Z stand out from the word owner. We do not want the .com in the logo, just Zowner.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“AMAZING logo designer! Responded very quickly to my questions and made adjustments very fast as well. HIGHLY recommended!!”

Hình ảnh hồ sơ AdamWork2013, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • shehan19915
  shehan19915
  • cách đây 4 năm

  #331 , #332 thanks

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #328

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #327

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  #326

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  #322

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Hi, Please check #321 .

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #320

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #319

  • cách đây 4 năm
 • granapco
  granapco
  • cách đây 4 năm

  thnx for you rating...

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #292

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #291

  • cách đây 4 năm
 • daisy786
  daisy786
  • cách đây 4 năm

  please check # 272

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Hi, Please check #269 . Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • rajnandanpatel
  rajnandanpatel
  • cách đây 4 năm

  Please check #257 #258 #259 #260 #261

  • cách đây 4 năm
 • AlphaCeph
  AlphaCeph
  • cách đây 4 năm

  #247 ... Can be provided in High Quality.. Hope you like it.. Please Consider & Feedback.. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • rajnandanpatel
  rajnandanpatel
  • cách đây 4 năm

  Please check #244 #245 and #246 Thanks

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Please Check #242 .

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Hi, Please Check #240 . Thanks!

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #231

  • cách đây 4 năm
 • santosh72
  santosh72
  • cách đây 4 năm

  #195

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  #192

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Please Check #193

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Hi, Please check # 192

  • cách đây 4 năm
 • daisy786
  daisy786
  • cách đây 4 năm

  Please check # 190

  • cách đây 4 năm
 • rajnandanpatel
  rajnandanpatel
  • cách đây 4 năm

  Please check #178

  • cách đây 4 năm
 • shehan19915
  shehan19915
  • cách đây 4 năm

  #179 , #180 thanks

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #177

  • cách đây 4 năm
 • meynardmeynard
  meynardmeynard
  • cách đây 4 năm

  Feedback on my designs Sir?

  • cách đây 4 năm
 • seoportal
  seoportal
  • cách đây 4 năm

  Hello, Please check #165 and let us know if this convinces you. Thank you!

  • cách đây 4 năm
 • maniroy123
  maniroy123
  • cách đây 4 năm

  Please check #163 and let me know your views and changes needed (if any ) . Thank you !

  • cách đây 4 năm
 • benjurieatinen
  benjurieatinen
  • cách đây 4 năm

  PLEASE CHECK ENTRY #140
  THANKS!

  • cách đây 4 năm
 • BdicOne
  BdicOne
  • cách đây 4 năm

  Please review my #129 . Thank you!

  • cách đây 4 năm
 • AlphaCeph
  AlphaCeph
  • cách đây 4 năm

  #127 .. & #127 .. Please Consider & Feedback.. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • AlphaCeph
  AlphaCeph
  • cách đây 4 năm

  #125 .. & #126 .. Hope you like it.. Please Consider & Feedback.. Thanks

  • cách đây 4 năm
 • rabyaaktar
  rabyaaktar
  • cách đây 4 năm

  https://www.freelancer.com/contest/Design-a-Logo-for-Zowner-61023-byentry-2478754.html

  • cách đây 4 năm
 • rabyaaktar
  rabyaaktar
  • cách đây 4 năm

  Please check https://www.freelancer.com/contest/viewentry.php?project_id=61023&entry_id=2478754 thanks

  • cách đây 4 năm
 • arteq04
  arteq04
  • cách đây 4 năm

  #124

  • cách đây 4 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 4 năm

  #116

  • cách đây 4 năm
 • oyyenici
  oyyenici
  • cách đây 4 năm

  Please rate #81 #95 thanks.

  • cách đây 4 năm
  1. oyyenici
   oyyenici
   • cách đây 4 năm

   Please rate #104 thanks.

   • cách đây 4 năm
 • shobbypillai
  shobbypillai
  • cách đây 4 năm

  plz check #89 thanks

  • cách đây 4 năm
 • dariuszratajczak
  dariuszratajczak
  • cách đây 4 năm

  Hello!
  Please check my entry #80 and #86
  Best Regards

  • cách đây 4 năm
 • manuel0827
  manuel0827
  • cách đây 4 năm

  #79 Thanks

  • cách đây 4 năm
 • Akyubi
  Akyubi
  • cách đây 4 năm

  Hi! Please check #70

  • cách đây 4 năm
 • santosh72
  santosh72
  • cách đây 4 năm

  #63 Your feedback will be appreciated. Thanks...

  • cách đây 4 năm
 • shehan19915
  shehan19915
  • cách đây 4 năm

  Hi,
  Please rate #51 , #58 , #59 thanks..... :)

  • cách đây 4 năm
 • edventure
  edventure
  • cách đây 4 năm

  Good day! Please check out my entry #57 . Thanks.

  • cách đây 4 năm
 • meynardmeynard
  meynardmeynard
  • cách đây 4 năm

  Sir. Please rate #56 and feedback Please.

  • cách đây 4 năm
 • pankajsharma153
  pankajsharma153
  • cách đây 4 năm

  plz see #55 thanks

  • cách đây 4 năm
 • Code0Boy
  Code0Boy
  • cách đây 4 năm

  Please rate or give feedback on #36

  • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!