Design a Logos for Rhein Fit Academy

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $200
  • Các bài thi đã nhận: 35
  • Người chiến thắng: kyriene

Tóm tắt cuộc thi

Hello,

we looking for a Logo " Rhein Fit Academy "

Colors will be good, black red and blue

Its for a Personaltrainer

we have some ideas but if you will have your own then this will be better for us.

So be creative and have fun

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Realy clean and good work thx allot”

Hình ảnh hồ sơ bestprice24, Germany.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • mariacastillo67
    mariacastillo67
    • cách đây 3 năm

    Please check #41 . Thanks.

    • cách đây 3 năm
  • kyriene
    kyriene
    • cách đây 3 năm

    Hi. please check entry #38 and #39 . Looking forward for your feedback. Thanks.

    • cách đây 3 năm
  • YONWORKS
    YONWORKS
    • cách đây 3 năm

    Please, check #37 Thank you

    • cách đây 3 năm
  • creativeart08
    creativeart08
    • cách đây 3 năm

    Rate please #34

    • cách đây 3 năm
  • AalianShaz
    AalianShaz
    • cách đây 3 năm

    please check #30

    • cách đây 3 năm
  • YONWORKS
    YONWORKS
    • cách đây 3 năm

    Please check #20 Thank you

    • cách đây 3 năm
  • markmael
    markmael
    • cách đây 3 năm

    #16 #18 #19 thanks

    • cách đây 3 năm
  • markmael
    markmael
    • cách đây 3 năm

    #14 #15 thanks

    • cách đây 3 năm
  • creativeart08
    creativeart08
    • cách đây 3 năm

    Rate Please #10

    • cách đây 3 năm
  • rassamfeali
    rassamfeali
    • cách đây 3 năm

    i will send u.

    • cách đây 3 năm
  • selmaabd5
    selmaabd5
    • cách đây 3 năm

    I like the one with the Barbell, really cool

    • cách đây 3 năm
  • rameshsaini009
    rameshsaini009
    • cách đây 3 năm

    hi i am ready to design logo in 180$

    • cách đây 3 năm
    1. felipe0321
      felipe0321
      • cách đây 3 năm

      My friend, this is part of the competition, you want to auction? Go another session or find another site. If your work is worthless, does not hinder the work of others

      • cách đây 3 năm
    2. Carlitacro
      Carlitacro
      • cách đây 3 năm

      My friend, this is part of the competition! READ AGAIN RULES OF FREELANCER.COM - BECAUSE OF THIS YOU CAN BE SUSPENDED!

      • cách đây 3 năm
  • felipe0321
    felipe0321
    • cách đây 3 năm

    If you are not able to compete with other designers my friend .. go for the session budgets.

    • cách đây 3 năm
    1. houseofwhite
      houseofwhite
      • cách đây 3 năm

      Agree with you felipe0321...

      • cách đây 3 năm
  • rameshsaini009
    rameshsaini009
    • cách đây 3 năm

    hi i am ready to design logo in 180$

    • cách đây 3 năm
    1. felipe0321
      felipe0321
      • cách đây 3 năm

      My friend, this is part of the competition, you want to auction? Go another session or find another site. If your work is worthless, does not hinder the work of others

      • cách đây 3 năm
  • houseofwhite
    houseofwhite
    • cách đây 3 năm

    Already on it. Interesting concept!

    • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!