Freelancer: datpt1112
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

the update version with full detail

I've finished this steampunk one, hope you like it :D tell me if something missing.

Bài tham dự cuộc thi #21 cho                         Design a Slot Machine Theme
Bài tham dự #21

Bảng thông báo công khai

 • app8ite
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 9 năm

  Thanks for your submission, loving the phone concept also.

  • cách đây 9 năm
  1. datpt1112
   datpt1112
   • cách đây 9 năm

   thanks :D

   • cách đây 9 năm