Design a T-Shirt for EGG "Straight Outta THE Carton"

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $35
 • Các bài thi đã nhận: 8
 • Người chiến thắng: dsgrapiko

Tóm tắt cuộc thi

I want to get a nice clean design that I can cut from my vinyl cutter.

I have attached how I want the Words to look. It should read,

"Straight Outta Carton" with the word "the" in between the words "Outta" and "Carton".

I want the word "the" to be small and possibly in script letters

I want the egg carton to be on the side of the words that are in the box with the letters EGG on the egg carton in Old English Text to give it that Los Angles feel!

I also want 3 Eggs on the outside of the carton with EGG in Old English. Each egg should have a letter on it to spell out EGG
Must speak English so that I can give you feedback!!!!

I have attached a picture also of an EGG carton also.

I want the design to be in black and white!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!