Design a T-Shirt - Spanish Hello - Hola

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $50
  • Các bài thi đã nhận: 172
  • Người chiến thắng: navrozmansiya

Tóm tắt cuộc thi

I need a T-Shirt designed. Take the word hola and put it on a shirt.

Company: tansi clothing
Website: [url removed, login to view]

Design: hola
Number of colors: 4
Location: Front of shirt
Size: 11 inches wide x 15 inches high


Shirt colors I am currently using for Men (see shirt colors online)
Black
Red
Orange
Dark Grey
Royal Blue

Shirt Colors I am currently using for Ladies (see shirt colors online)
Black
Red
Coral
Light Grey
Baby Blue

Blank shirts will be uploaded this afternoon.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Good stuff.”

Hình ảnh hồ sơ timothylewis77, Canada.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • jhaypalileo
    jhaypalileo
    • cách đây 4 năm

    THANK YOU SO MUCH timothylewis77

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    #245 check !

    • cách đây 4 năm
  • sheky21
    sheky21
    • cách đây 4 năm

    #241 feedback please

    • cách đây 4 năm
  • sheky21
    sheky21
    • cách đây 4 năm

    feedback #240 please

    • cách đây 4 năm
  • nilankohalder
    nilankohalder
    • cách đây 4 năm

    #232, #233, #234 and #235 - rating appreciated, thanks.

    • cách đây 4 năm
    1. alfonself2012
      alfonself2012
      • cách đây 4 năm

      I give you ratting:
      #235 clearly a copy of #142.
      You welcome.

      • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    check #230

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    check #229

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    check #227 #228

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    check #226

    • cách đây 4 năm
  • jhaypalileo
    jhaypalileo
    • cách đây 4 năm

    CHECK #216

    • cách đây 4 năm
  • navrozmansiya
    navrozmansiya
    • cách đây 4 năm

    Please do check entry #215 asap.

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    check #213 and give me feedback . Regards

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check gold model for ladies #212

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    Please check # 208

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    PLEASE CHECK #207

    • cách đây 4 năm
  • JustBananas
    JustBananas
    • cách đây 4 năm

    Please check entry #199. it is a 4 color design

    • cách đây 4 năm
  • navrozmansiya
    navrozmansiya
    • cách đây 4 năm

    Please check entry #189.

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    Check #179 . Another design .

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    Just check #178 . I was working hard for it .

    • cách đây 4 năm
  • oswaldvillarroel
    oswaldvillarroel
    • cách đây 4 năm

    hello, please, check and rate entry #149 and tell me about, is a new version of entry #3 with a few new details, that I think you might like it

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check #153 #154 #155

    • cách đây 4 năm
  • venug381
    venug381
    • cách đây 4 năm

    Please check #150, #151 & #152. Thank you

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    Please check another tentative #146 #147

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    Please check #145

    • cách đây 4 năm
  • Viollette
    Viollette
    • cách đây 4 năm

    I've just posted #130 #131 #132 #133 #134 #135 :)

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check #124 #125 #126 #127

    • cách đây 4 năm
  • july312011
    july312011
    • cách đây 4 năm

    please, check # 119, 120 & 122

    • cách đây 4 năm
  • JeDra24
    JeDra24
    • cách đây 4 năm

    Please, check #114

    • cách đây 4 năm
  • chapullertaylan
    chapullertaylan
    • cách đây 4 năm

    hola :) check please #112 thanks.

    • cách đây 4 năm
  • jhaypalileo
    jhaypalileo
    • cách đây 4 năm

    check number #89 and #90 thanks

    • cách đây 4 năm
  • timothylewis77
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    I will use the star system from now on. I didnt realize that the reject button decreased your ranking. Sorry.

    • cách đây 4 năm
  • timothylewis77
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Please stay away from making it look like a tourist shirt. It should be a shirt that a person would wear anywhere anytime.

    • cách đây 4 năm
    1. elviragomori
      elviragomori
      • cách đây 4 năm

      Timothy please don't "Reject" the mock up t-shirt, because we losing credits and xp. :(( Please use the rating and just give a 1star if the design is bad. When you like someone give more stars. Thank you.

      • cách đây 4 năm
    2. timothylewis77
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      oh ok, sorry didnt know that. I will use the star system. good to know. sorry guys/gals

      • cách đây 4 năm
  • oswaldvillarroel
    oswaldvillarroel
    • cách đây 4 năm

    hello..... tell me something about.... why rejected entry #42? you dont like design, or something wrong? note that: buenos dias = guten tag = good mornig = hello

    • cách đây 4 năm
    1. timothylewis77
      Chủ cuộc thi
      • cách đây 4 năm

      I only want the hola. I understand that buenos dias is also hello but i want to use the other verson. i prefer the hola.

      • cách đây 4 năm
    2. oswaldvillarroel
      oswaldvillarroel
      • cách đây 4 năm

      ok, copy that... please, check entry #62, and tell me about ;)

      • cách đây 4 năm
  • timothylewis77
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    #47 - I am not sure what that is exactly. I see knives.

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check #47 !

    • cách đây 4 năm
  • timothylewis77
    Chủ cuộc thi
    • cách đây 4 năm

    Focus on simplicity. My top three favorite shirts on the website are:

    1) French
    2) Ojibwe 1
    3) Sat Sri Akal

    http://www.tansiclothing.com

    • cách đây 4 năm
    1. niazimanutd
      niazimanutd
      • cách đây 4 năm

      pls see 43 and 44

      • cách đây 4 năm
    2. elviragomori
      elviragomori
      • cách đây 4 năm

      Why don't tell us before. When you "Reject" the mock up, we losing credit and xp. :((

      • cách đây 4 năm
  • niazimanutd
    niazimanutd
    • cách đây 4 năm

    Pls see 43 and 44

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    tell me more what do you want . I did some T-shirt for you , please check #38

    • cách đây 4 năm
  • norikaartajo1
    norikaartajo1
    • cách đây 4 năm

    Kindly check #32 #30 #29. Thanks! :)

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check #26 #27 #28 and give me feedback

    • cách đây 4 năm
  • Andrew9529
    Andrew9529
    • cách đây 4 năm

    please check #20 and give me feedback

    • cách đây 4 năm
  • daam
    daam
    • cách đây 4 năm

    please check #13 and give feedback :)

    • cách đây 4 năm
  • quangarena
    quangarena
    • cách đây 4 năm

    i'm working...

    • cách đây 4 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!