Design a Vinyl Wrap for a Refrigerator

  • Tình trạng: Closed
  • Giải thưởng: $300
  • Các bài thi đã nhận: 81
  • Người chiến thắng: thedesignstar

Tóm tắt cuộc thi

Hi Freelancers, I would like a vinyl wrap for a fridge to be designed. I included a file with all of the specifications.

Các kĩ năng yêu cầu

Phản hồi của người thuê

“Good work and very quick responses. ”

Hình ảnh hồ sơ modinstructions, United States.

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

  • nebhelix
    nebhelix
    • cách đây 3 tháng

    Feel free to ask for any change in my lroposal #13

    • cách đây 3 tháng
  • alejandrabarcoss
    alejandrabarcoss
    • cách đây 3 tháng

    Thank you for rating my work! I am available to make any changes you want! :)

    • cách đây 3 tháng
  • AungT
    AungT
    • cách đây 3 tháng

    Hello, Dear contest holder, could you kindly rate my entry #38 and give feedback so that I can improve it as necessary

    • cách đây 3 tháng
  • bachimagination
    bachimagination
    • cách đây 3 tháng

    Hello, would you please provide feedback on my entry ( #51 and #106 )? I'll be very happy if you are willing to do that. Thanks, and have a good day :)

    • cách đây 3 tháng
  • mukesh187
    mukesh187
    • cách đây 3 tháng

    please check #114

    • cách đây 3 tháng
  • suhebat
    suhebat
    • cách đây 3 tháng

    #extended please

    • cách đây 3 tháng
  • sayedsiddique
    sayedsiddique
    • cách đây 3 tháng

    Hello... Can you extend the contest for just 2 days???please...

    • cách đây 3 tháng
  • alejandrabarcoss
    alejandrabarcoss
    • cách đây 3 tháng

    I will work here! Please do not close the contest early. Thank you!

    • cách đây 3 tháng
  • zrules
    zrules
    • cách đây 3 tháng

    Hi, kindly check entry #27 please. Thanks

    • cách đây 3 tháng
  • zrules
    zrules
    • cách đây 3 tháng

    Hi, kindly check entry #27 please. Thanks

    • cách đây 3 tháng
  • zrules
    zrules
    • cách đây 3 tháng

    Hi, kindly check entry #27 please. Thanks

    • cách đây 3 tháng
  • iamfaraz786
    iamfaraz786
    • cách đây 4 tháng

    Dear contest holder,
    Check my entry #22 .
    Please let me know if you want any changes.
    Thanks!

    • cách đây 4 tháng
  • iamfaraz786
    iamfaraz786
    • cách đây 4 tháng

    I am working on it. Please Wait. Thanks

    • cách đây 4 tháng
  • nebhelix
    nebhelix
    • cách đây 4 tháng

    Please check and rate my proposal #13

    • cách đây 4 tháng
  • onemotz
    onemotz
    • cách đây 4 tháng

    Could you give your feedback for #7 and #8 ?

    • cách đây 4 tháng
  • LUSAMOJO
    LUSAMOJO
    • cách đây 4 tháng

    Kindly supply your logo.

    • cách đây 4 tháng
  • onemotz
    onemotz
    • cách đây 4 tháng

    Hello Contest Holder, what is this mean ? "Logo with a .com added after the logo"

    • cách đây 4 tháng
  • thedesignstar
    thedesignstar
    • cách đây 4 tháng

    Working

    • cách đây 4 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

  • Đăng cuộc thi của bạn

    Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

  • Nhận được vô số bài dự thi

    Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

  • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

    Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!