Design a wine glass for camping

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $77
 • Các bài thi đã nhận: 134
 • Người chiến thắng: iyoiyoiyo

Tóm tắt cuộc thi

Innovative Metal Wine Glass Design for Camping

I am looking for a skilled designer who can create an innovative wine glass design for camping. The ideal candidate should have experience designing metal products and have a passion for outdoor products.

Material: Metal

The wine glass should be made of metal to withstand outdoor conditions and be durable enough to last for a long time.

Capacity: Large (12-14 oz)

The desired capacity of the wine glass should be large, ranging from 12-14 oz.

Design: Innovative

The design of the wine glass should be innovative, unique, and functional for camping. It should be able to withstand outdoor conditions and be easy to clean. The ideal candidate should have experience in minimalist design and have a rustic touch to it.

Overall, I am looking for a talented and experienced designer who can create an innovative metal wine glass design for camping that is both functional and stylish.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • lipi6671
  lipi6671
  • cách đây 3 tháng

  Hi sir,
  I want to ask a question, do you need the wine glass in 3d?
  or if we just deliver image formats it will be fine

  • cách đây 3 tháng
 • Utkarsh782
  Utkarsh782
  • cách đây 3 tháng

  please check my entry #70 #75 #76 #78

  • cách đây 3 tháng
 • Utkarsh782
  Utkarsh782
  • cách đây 3 tháng

  please check my entry #70 #75 #76 #78 i tried my best if you want some i will do it

  • cách đây 3 tháng
 • Utkarsh782
  Utkarsh782
  • cách đây 3 tháng

  please check #70 and let me know if you want some change than i will do it

  • cách đây 3 tháng
 • Utkarsh782
  Utkarsh782
  • cách đây 3 tháng

  please check #70 and let me know if you want some change than i will do it

  • cách đây 3 tháng
 • Utkarsh782
  Utkarsh782
  • cách đây 3 tháng

  please check #70 and let me know if you want some change than i will do it

  • cách đây 3 tháng
 • asemezpihava
  asemezpihava
  • cách đây 3 tháng

  Please check #65

  • cách đây 3 tháng
 • frlncerrakib6
  frlncerrakib6
  • cách đây 3 tháng

  Check My Entrie #18 https://cdn2.f-cdn.com/contestentries/2260547/69140889/647d80021baa1_thumb900.jpg

  • cách đây 3 tháng
 • Atieff13
  Atieff13
  • cách đây 3 tháng

  Please rate my works, Thank you

  • cách đây 3 tháng

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!