Design Ahtar CO Prints

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $235
 • Các bài thi đã nhận: 26

Tóm tắt cuộc thi

I need to design company official prints:::::::::::
I need to design special label for PVC Binding Cover A4, Business Cards, Company Letterhead & Special Letterhead for Contracts, Design for Envelopes different types (A4, A3, Cheques size, Vouchers), Design for Corporate Profile folders, Label design for Lever arch file folder.
the Design will consider two Language English & arabic
Company Information:::::::::::::::::::::::::::
Company Name: Ahtar [login to view URL]
Address: Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia
Telephone: +966114853534
Fax: +966114854339
[login to view URL]: 93222
Postal Code: 11673 Riyadh
Official Website: [login to view URL]
E-mail: info@[login to view URL]
----------------------------------------
For Business Card Sample::
Employee Name: Waleed S. Alhaddab
Employee Position: Executive Director
Mob No: +966555999359
Telephone: +966114853534
Fax: +966114854339
[login to view URL]: 93222
Postal Code: 11673 Riyadh
Official Website: [login to view URL]
E-mail: waleed@[login to view URL]
----------------------------------------
Arabic Language for all Prints::::::::::::::
Company Name: Ahtar [login to view URL] ||||||||||||||||| ???? ????? ????????
Address: Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia |||||||||||||| ?????? - ??????? ??????? ????????
Telephone: +966114853534 ||||||||||||||||||| +?: 966920001986
Fax: +966114854339 ||||||||||||||||||||||| +?: 966920001986
[login to view URL]: 93222 ||||||||||||||||||| ????? ????: 93222
Postal Code: 11673 Riyadh |||||||||||||||| ??? ?????: 11673 ??????
Official Website: [login to view URL] ||||||||||||||||| [login to view URL] :?????? ??????
E-mail: info@[login to view URL] ||||||||||||||||||| info@[login to view URL] :???? ????????
-------------------------------------------
Arabic Language for Business Cards:::::::::::::::::::
Company Name: Ahtar [login to view URL] ||||||||||||||||| ???? ????? ????????
Employee Name: Waleed S. Alhaddab |||||||||||||||||||||| ???? ??? ??????
Employee Position: Executive Director |||||||||||||||||||||||| ?????? ????????
Mob No: +966555999359 |||||||||||||||||||||| +????: 966555999359
Address: Riyadh - Kingdom of Saudi Arabia |||||||||||||| ?????? - ??????? ??????? ????????
Telephone: +966114853534 ||||||||||||||||||| +?: 966920001986
Fax: +966114854339 ||||||||||||||||||||||| +?: 966920001986
[login to view URL]: 93222 ||||||||||||||||||| ????? ????: 93222
Postal Code: 11673 Riyadh |||||||||||||||| ??? ?????: 11673 ??????
Official Website: [login to view URL] ||||||||||||||||| [login to view URL] :?????? ??????
E-mail: waleed@[login to view URL] ||||||||||||||||||| waleed@[login to view URL] :???? ????????

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • pakqq
  pakqq
  • cách đây 5 năm

  Do you like win cash?
  Step 1: go this link
  http://mobilesphonesss.blogspot.com/
  step 2: click to google ads
  step 3: waiting loading new page.
  Now you win $500.
  I am win $500 today.
  Try to win money. Good luck!

  • cách đây 5 năm
 • pikopekok
  pikopekok
  • cách đây 5 năm

  please give me feedback. i think i give you all designs and you ready to the print out, but you dont like it, Why? if you want perfect designs i will give you but you must give me feedback

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I extend the contest plz give me more design.

   • cách đây 5 năm
 • nole1
  nole1
  • cách đây 5 năm

  Please check my entry #9 , #10 Thanks.

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I extend the contest plz give me more official design.

   • cách đây 5 năm
 • pikopekok
  pikopekok
  • cách đây 5 năm

  Please wait me on 12 hours and i will give you new designs for you

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I wait ur design.

   • cách đây 5 năm
 • Saadyarkhalid
  Saadyarkhalid
  • cách đây 5 năm

  Sir, can you please upload the .Psd or .Cdr format of the logo ?This will help us all in making your design better.Thankyou

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I upload all logo file types

   • cách đây 5 năm
  2. ezesol
   ezesol
   • cách đây 5 năm

   Thank You sir !

   • cách đây 5 năm
 • ezesol
  ezesol
  • cách đây 5 năm

  Dear CH, Can you please upload vector base logo file ? thanks

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I try Upload but the site refuses the File

   • cách đây 5 năm
  2. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I upload all logo file types

   • cách đây 5 năm
 • pikopekok
  pikopekok
  • cách đây 5 năm

  please review #4 . i will give you other designs if you give me feedback

  • cách đây 5 năm
  1. walaeldean
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 năm

   I waiting your design

   • cách đây 5 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!