Design and Polish an App Logo

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $50
 • Các bài thi đã nhận: 20
 • Người chiến thắng: shivzy

Tóm tắt cuộc thi

Background/Idea:
The app help users chat with their interests in common;

Requirement
- elegant, clean, lovely
- flat style prefer
- need to be delivered as a vector image

The attached file is our current logo version. You can start from it. Design your own or polish it as long as it feel better.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • shankar7129
  shankar7129
  • cách đây 3 năm

  hi sir, please check #89....hope you'll like it...

  • cách đây 3 năm
 • shivzy
  shivzy
  • cách đây 3 năm

  hey... please check out #47...waiting for your feedback...

  • cách đây 3 năm
  1. shivzy
   shivzy
   • cách đây 3 năm

   hello..!! I have submitted two files with different colour combinations of the logo..!! Waiting for your feedback.!!

   • cách đây 3 năm
  2. shivzy
   shivzy
   • cách đây 3 năm

   hello..!! I have submitted the set of logos with colour variations without the borders... keeping it simple..!! waiting for yourfeedback..!!

   • cách đây 3 năm
 • mWaqasShah
  mWaqasShah
  • cách đây 3 năm

  #84 Professional design and #85 what you liked previously.

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #81

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #79

  • cách đây 3 năm
 • khadkamahesh07
  khadkamahesh07
  • cách đây 3 năm

  Please check entry #57 #58 #59 #60 and give your feedback. Thank you.

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you for the design. #57 is good. Others doesn't stand out. Thank you!

   • cách đây 3 năm
 • Debabrata09
  Debabrata09
  • cách đây 3 năm

  Please check #64 #66 #62 #63 #61 #65 Thanks

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you very much for the designs. However they don't deliver the messages we want.

   • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #75

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you very much for the designs. However they don't deliver the messages we want.

   • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #77

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #7

  • cách đây 3 năm
 • cristinandrei
  cristinandrei
  • cách đây 3 năm

  #76

  • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Entry #52 & #56

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   #56 is not good. the lighting symbol is good. How ever the overall is not good enough. Can u redesign the two bubbles to make them more lovely and professional? thank you!

   • cách đây 3 năm
  2. suprakundu
   suprakundu
   • cách đây 3 năm

   Yes i can . i Am working on it. Thanks for your response.

   • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Any response

  • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Please Look #52

  • cách đây 3 năm
 • huykhanh95
  huykhanh95
  • cách đây 3 năm

  please review my entry #44, thanks!

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks for the design. However it isn't lovely enough.

   • cách đây 3 năm
 • viditkothari
  viditkothari
  • cách đây 3 năm

  App name?

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Haven't finalize the Appname yet. And we prefer not to use text on the logo. thank you!

   • cách đây 3 năm
 • Gholib
  Gholib
  • cách đây 3 năm

  Please see #40, thanks

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks for the design. however it is too complex and not lovely enought.

   • cách đây 3 năm
 • manuel0827
  manuel0827
  • cách đây 3 năm

  #39 thanks

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks for the design. It looks no bad. However it is kind of similar as WeChat's logo. And not shows the 'common interests' info.

   • cách đây 3 năm
 • Gholib
  Gholib
  • cách đây 3 năm

  Please see #38 and comment , thank you

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks for the design. however it is too complex and not lovely enought.

   • cách đây 3 năm
 • Debabrata09
  Debabrata09
  • cách đây 3 năm

  Please check #32 #33 #30 #31 #29 #28 Thanks. any suggestion please?

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   #28: It is lovely, however can not deliver the 'chat' related info to user;

   • cách đây 3 năm
  2. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   #29 & #30 It is lovely as well. But it doesn't show the "common interests" info to users; #31 #32 #33 #34 #35 are not good and a little bit strange.

   • cách đây 3 năm
 • zackramzii
  zackramzii
  • cách đây 3 năm

  Please check #16

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you for submit the design. It is way too complex and not lovely enough.

   • cách đây 3 năm
 • zbigniew72
  zbigniew72
  • cách đây 3 năm

  Please check #9

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thank you for submit the design. It is a little bit too complex and not lovely enough.

   • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Logo NAme Please

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   No logo name yet. And we prefer not to use text on the logo. thank you!

   • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Look the entry. Response please . #22 #23

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Thanks for the design. however #23 can not deliver the 'chat' info.

   • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Entry #22

  • cách đây 3 năm
  1. andyfrun
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 3 năm

   Please don't use other's design! #22 is exact same as WeChat's logo. Don't do that!

   • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Look the entry. Response please . #22

  • cách đây 3 năm
 • suprakundu
  suprakundu
  • cách đây 3 năm

  Can you share the logo name??

  • cách đây 3 năm

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!