Bảng thông báo công khai

 • kdcampbell1977
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Add the Tagline across this area: "WHY CHOOSE JUST ONE CELLULAR CARRIER WHEN YOU CAN HAVE ALL THREE"

  • cách đây 5 tháng
  1. kdcampbell1977
   Chủ cuộc thi
   • cách đây 5 tháng

   Also add that tagline on the bottom of the front podium

   • cách đây 5 tháng
  2. ADD25
   ADD25
   • cách đây 5 tháng

   Ok

   • cách đây 5 tháng
 • kdcampbell1977
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Can you lighten this photo up so it's not so dark?

  • cách đây 5 tháng
  1. ADD25
   ADD25
   • cách đây 5 tháng

   Yes, sure

   • cách đây 5 tháng
 • kdcampbell1977
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 5 tháng

  Just remove the larger IT Case we don't need it on there.

  • cách đây 5 tháng
  1. ADD25
   ADD25
   • cách đây 5 tháng

   Yes, sir. I will remove that

   • cách đây 5 tháng

Xem thêm bình luận Đang xử lí...