Freelancer: designvend
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Tennyson Logistics Logo Design (designvend)

Using Red and Black color scheme.


                                                            Bài tham dự cuộc thi #                      38
                     cho                       Design Logo for Trucking Company.
Bài tham dự #38

Bảng thông báo công khai

 • designvend
  designvend
  • cách đây 3 tháng

  Thank you

  • cách đây 3 tháng
 • Abdelwhhab
  Abdelwhhab
  • cách đây 3 tháng

  Congratulations bro

  • cách đây 3 tháng