Design me a basketball sleeve

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: $200
 • Các bài thi đã nhận: 26

Tóm tắt cuộc thi

I am looking for new and fresh ideas for a basketball-sized sleeve (11" and 12" diameter) incorporating a new design from your experience/education. The end product will be a physical design from the rubber/silicone itself...!

Please see the attached files for reference on some concepts....

Good Luck!

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

 • SDBcIndia
  SDBcIndia
  • 3 years ago

  Hello sir, Did you get what you were looking for?

  • 3 years ago
 • ARTandFASHION
  ARTandFASHION
  • 3 years ago

  Sir, Please find & review submission #10 & #11 ART

  • 3 years ago
 • SDBcIndia
  SDBcIndia
  • 3 years ago

  Sir, Please find & review submission #29.

  • 3 years ago
 • nishantkabdwal
  nishantkabdwal
  • 3 years ago

  #extended

  • 3 years ago
 • nishantkabdwal
  nishantkabdwal
  • 3 years ago

  can u atleast tell me use of basketball sleeve

  • 3 years ago
 • nishantkabdwal
  nishantkabdwal
  • 3 years ago

  #sealed #sealed

  • 3 years ago
 • nishantkabdwal
  nishantkabdwal
  • 3 years ago

  #sealed

  • 3 years ago
 • spectre315
  Chủ cuộc thi
  • 3 years ago

  The sleeve is the rubber band part around the basketball, and it is in the attached files....

  • 3 years ago
 • jameskaikai
  jameskaikai
  • 3 years ago

  please attach the Picture of the sleeve, that's your screen shot

  • 3 years ago

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!