Design Me An Architectural Firm Logo

 • Tình trạng: Pending
 • Giải thưởng: $20
 • Các bài thi đã nhận: 215

Tóm tắt cuộc thi

Hello,

We would like to have a logo that is modern, bold, and simple for an architectural firm. The brand name is ("W2Ms Architects").

We are a company that offers architectural services, we provide a range of design services, from drawing up plans for a remodel to providing ground-up design of a structure for a client.

The font should be modern, bold, and simple.

Please create a logo with both the text of the brand name and the logo icon next to it or above each other.

Please include the logo with (Architects) + logo icon. The logo icon should be the same height as the text font.

The logo will be horizontally oriented, so not a square but a rectangle similar to Facebook and Amazon's logo.

The colors of the logo should be:
1 - Main accent color Red/Cherry: #990F02
2 - Use Gray: #A7A9AC
3 - Black

Required Final Deliverables:
1 800px x 200px full logo (text font + logo icon)
1 800px x 200px logo with just text font
1 800px x 800px square logo with just logo icon
Source file

All files must be transparent png.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Xem thêm bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!