Design of a captive portal (graphics only) - Campus

 • Tình trạng: Closed
 • Giải thưởng: €100
 • Các bài thi đã nhận: 14
 • Người chiến thắng: chiqueylim

Tóm tắt cuộc thi

Design of a captive portal (graphics only)

We would like a portal design based on the following information:

Must respect:
- Provide all of these formats: Adobe PhotoShop, Adobe Illustrator, PNG
- Writings: embedded or converted into vector graphics and/or provide font files
- a proposal with a PC format and a smartphone format
- Preferred primary colours: white, gray, light blue,

General presentation:
Use one or both of the following example images as main background:
[login to view URL]

Use the main logo of the Campus Biotech (see attached files [login to view URL] ) and the service providers’ logo “World-Connect”


Login box:
The login box must be centered and contain the following elements:
- A Logo Campus Biotech or text of the "Login Wi-Fi "
- Fields: Username & Password
- Ckeckbox : “I accepte the internet agreement”
- – or –
Log in with, SMS
- Button: Support / F.A.Q.
The login box must be placed in the center for the PC version

Footer:
« Service provided by » World-Connect as text or logo can be used. (see the attached files):
world-connect Logo file

Important:
Don’t hesitate to use your creativity.

Các kĩ năng yêu cầu

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem thêm bài dự thi

Bảng thông báo công khai

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất

  Trao giải cho bài thi xuất sắc nhất Download File - Đơn giản!

Đăng cuộc thi ngay hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!