1. Á quân
  số bài thi 101
  Bài tham dự #101 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 2. Á quân
  số bài thi 100
  Bài tham dự #100 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 3. Á quân
  số bài thi 81
  Bài tham dự #81 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 4. Á quân
  số bài thi 76
  Bài tham dự #76 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Bị từ chối
  0 Thích
 5. Á quân
  số bài thi 75
  Bài tham dự #75 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Đã rút
 6. Á quân
  số bài thi 74
  Bài tham dự #74 về Graphic Design cho cuộc thi Design of a christian event A4/A3 poster, FB fanpage header, FB profile "photo", smartphone wallpaper
  Đã rút