Design some Business Cards for David Miller Wholesale

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: $140
 • Các bài thi đã nhận: 58
 • Người thắng cuộc: gohardecent

Tóm tắt cuộc thi

I need a business card/logo design. I have a small car wholesale company the deals to other dealers, and direct to the retail public at wholesale prices.
The business name is David Miller Wholesale

Các kĩ năng được đề xuất

Những bài dự thi tốt nhất dự cuộc thi này

Xem nhiều bài dự thi hơn

Bảng thông tin công khai

 • ChKamran
  ChKamran
  • cách đây 2 năm

  Congrats to C.H...for copied stock logo....https://en.fotolia.com/id/58662313...and re-used card design....https://www.freelancer.com/contest/172268-byentry-5089836.html

  • cách đây 2 năm
 • yassminbel
  yassminbel
  • cách đây 2 năm

  please check #68

  • cách đây 2 năm
 • ChKamran
  ChKamran
  • cách đây 2 năm

  please check #61, #62, #63, #64, #65, #66...thanks...

  • cách đây 2 năm
 • rohitnav
  rohitnav
  • cách đây 2 năm

  Please give feedback on #60. Thanks.

  • cách đây 2 năm
 • rbgranados
  rbgranados
  • cách đây 2 năm

  I sodl my entry #51 in case you need a different design. I can give you unlimited revisions and improvements until satisfied and I can also give you the fully editable vector file format in case you need future changes. Thanks

  • cách đây 2 năm
 • yassminbel
  yassminbel
  • cách đây 2 năm

  #53

  • cách đây 2 năm
 • Emdy arts
  Emdy arts
  • cách đây 2 năm

  #52

  • cách đây 2 năm
 • rbgranados
  rbgranados
  • cách đây 2 năm

  Kindly check my enrty. #51. thanks!

  • cách đây 2 năm
 • rahabikhan
  rahabikhan
  • cách đây 2 năm

  PLEASE CHECK #50

  • cách đây 2 năm
 • rahabikhan
  rahabikhan
  • cách đây 2 năm

  please check #49

  • cách đây 2 năm
 • ChKamran
  ChKamran
  • cách đây 2 năm

  please check entries from #42 to #47....thanks...

  • cách đây 2 năm
 • kreativedhir
  kreativedhir
  • cách đây 2 năm

  See the #40 in unique way.

  • cách đây 2 năm
 • kreativedhir
  kreativedhir
  • cách đây 2 năm

  Please have Look one More Kreative and Unique designs #39.

  • cách đây 2 năm
 • Harwinder108
  Harwinder108
  • cách đây 2 năm

  #38 REDESIGNED

  • cách đây 2 năm
 • Hamzu1
  Hamzu1
  • cách đây 2 năm

  Check #33 and #34 Thanks!

  • cách đây 2 năm
 • kreativedhir
  kreativedhir
  • cách đây 2 năm

  Please check #37 Sir. :)

  • cách đây 2 năm
 • Hamzu1
  Hamzu1
  • cách đây 2 năm

  Check #33 and #34 Thanks!

  • cách đây 2 năm
 • Harwinder108
  Harwinder108
  • cách đây 2 năm

  #8

  • cách đây 2 năm
 • Harwinder108
  Harwinder108
  • cách đây 2 năm

  please view in popup view

  • cách đây 2 năm
 • Harwinder108
  Harwinder108
  • cách đây 2 năm

  #8

  • cách đây 2 năm

Xem thêm các bình luận

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!