Design some Business Cards for Push Notification business

 • Trạng thái: Closed
 • Giải thưởng: £30
 • Các bài thi đã nhận: 0
 • Người thắng cuộc: Kzm

Tóm tắt cuộc thi

Hi guys, I need a double sided business card asap for me to use within my company.

I want one side of the business card to have our logo, and the employees information. Have a white background for this side.

The other side I would like it to say: "Use the power of location to build relationships with your customers" in bold white writing with black back ground.

Repeat work is guaranteed.

I have attached our logo.

must be 88mm x 59mm or 59mm x 88mm

Các kĩ năng được đề xuất

Phản hồi của người thuê

“shall repeat hire for certain. Highly recommended.”

Hình ảnh hồ sơ NjoyMCR, United Kingdom.

Bảng thông tin công khai

Chưa có tin nhắn nào.

Làm thế nào để bắt đầu với cuộc thi

 • Đăng cuộc thi của bạn

  Đăng Cuộc thi của bạn Nhanh chóng và dễ dàng

 • Nhận được vô số bài dự thi

  Nhận được vô số Bài dự thi Từ khắp nơi trên thế giới

 • Trao giải cho bài dự thi tốt nhất

  Trao giải cho bài dự thi tốt nhất Download File - Đơn giản!

Đăng một cuộc thi ngay bây giờ hoặc tham gia với chúng tôi ngay hôm nay!