Freelancer: samazran
Chia sẻ:
Báo cáo bài thi

Flyer Design

Hi, I have just did 3 designs await your valued feedback for further improvements. Regards, Azran

Bài tham dự cuộc thi #6 cho                         Design some marketing flyers
Bài tham dự #6

Bảng thông báo công khai

 • tfreestone
  Chủ cuộc thi
  • cách đây 8 năm

  These all look slick and really nice. Good job!

  • cách đây 8 năm
  1. samazran
   samazran
   • cách đây 8 năm

   .Hi Sir, Thank you for your valued feedback, can you provide some feedback how do you want to improve or modify

   • cách đây 8 năm